Thứ ba, ngày 16/01/2018
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (03/09/2015 2:42:59 PM)
Số hiệu: TB-PHKT; ngày đến: 01/09/2015
Đơn vị ban hành: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015
 
File đính kèm: thong bao ket luan giao ban t 9-2015.pdf;
Các tin đưa trước:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (10/05/2016 9:04:04 AM)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (10/03/2016 9:00:50 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (05/11/2015 2:19:13 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (07/10/2015 4:07:59 PM)

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015 (30/06/2015 5:18:39 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 06/2015 (09/06/2015 3:21:05 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 05/2015 (11/05/2015 3:08:20 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 12/2014 (08/12/2014 9:00:58 AM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2014 (31/10/2014 2:04:40 PM)