Thứ hai, ngày 15/09/2014
Mẫu giấy xác nhận cam kết trả nợ của sinh viên (08/12/2012 6:31:07 PM)
Thông báo xét tuyển bổ sung vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hệ đào tạo chính quy năm 2014 (đợt từ ngày 12/9 đến 01/10/2014)
Xét tuyển đợt 3 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hệ đào tạo chính quy năm 2014 (đợt từ 27/8/2014 đến 15/9/2014)
Lịch học bổ túc kiến thức lớp cao học chuyên ngành Kinh tế phát triển K29 tại Phân hiệu Kon Tum thời gian từ 18/09/2014 – 06/10/2014
Lịch ôn tập tuyển sinh cao học năm 2014, khóa 30 tại Kon Tum, khối kinh tế
Tra cứu danh sách thí sinh nộp nguyện vọng 2 vào Đại học Đà Năng năm 2014
Thông báo về việc mở lớp ôn thi tuyển sinh cao học khóa 30 Ngành Hệ thống thông tin
Thông báo về việc mở lớp ôn thi tuyển sinh cao học khóa 30 Khối ngành kinh tế
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo xét tuyển bổ sung 2 ngành Luật kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp hệ chính quy năm 2014
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hệ đào tạo chính quy năm 2014
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon tum công bố mẫu bằng tốt nghiệp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum công bố điểm trúng tuyển đợt 1 và thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 - Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014
Tải mẫu giấy tại đây
Các tin đưa trước:
Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí (08/09/2014)
Mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn giảm học phí (08/09/2014)
Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi (22/04/2014)
Mẫu đơn đăng ký chuyển ngành học (12/12/2012)
Mẫu giấy giới thiệu sinh viên học tích lũy (12/12/2012)

Các tin đưa tiếp theo:
Mẫu xác nhận tiền tàu xe về hè, tết (08/12/2012)
Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên (08/12/2012)
Mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện (08/12/2012)
Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp (03-UT) (08/12/2012)
Mẫu xác nhận là sinh viên đang theo học tại Phân hiệu (08/12/2012)