Thứ hai, ngày 18/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,267,800
   Hiện tại: 26768
Thông báo về việc tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (2007 - 2017) “Vững vàng nội lực – Vươn tới tầm xa” (08/02/2017 5:18:44 PM)
Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017; thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum - Đại học Đà Nẵng (2007 - 2017); hội trại là cơ hội để sinh viên Phân hiệu được học hỏi, trải nghiệm; nhằm nâng cao hiểu biết cho Đoàn viên thanh niên về ngành nghềcủa mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum  xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu với tên gọi “Vững vàng nội lực – Vươn tới tầm xa” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MC ĐÍCH -YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, niềm tựhào vềtruyền thống vẻvang của các thế hệ thầy và trò Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu (2007 - 2017);

2. Tạo sân chơi thiết thực, bổ ích cho Đoàn viên thanh niên; tăng cường tình đoàn kết, giao lưu và gắn bó giữa Đoàn viên thanh niên trong Nhà trường.

3. Đảm bảo hoạt động được triển khai rộng rãi đến toàn thể ĐVTN tại các đơn vị trực thuộc; các hoạt động diễn ra tại trại phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. CHĐỀ

1. Tên tri: Hội trại chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (2007 - 2017)

2. Chđề: VỮNG VÀNG NỘI LỰC – VƯƠN TỚI TẦM XA

III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUN VÀSLƯỢNG TRI SINH

1. Đối tượng tham gia

- Là Đoàn viên thanh niên của các Liên chi Đoàn, chi Đoàn trực thuộc hiện đang theo học hệ chính quy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Sinh viên là du học sinh Lào đang theo học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Mời Đoàn ĐHĐN vàĐoàn các cơ sở GDTV ĐHĐN tham gia.

2. Tiêu chun tri sinh tham gia

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng;

- Sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của Trại;

- Có tinh thần trách nhiệm, tự giác; có ý thức kỷ luật cao.

3. Slượng tri sinh tham gia

- Mỗi tiểu trại là một Liên chi đoàn khoa với số lượng trại sinh là 80 sinh viên và lưu học sinh Lào với số lượng trại sinh là 60 sinh viên gồm:

+ Khoa kinh tế:                                01 tiểu trại

+ Khoa kỹ thuật nông nghiệp:         01 tiểu trại

+ Khoa sư phạm và dự bị đại học:  01 tiểu trại

+ Lưu học sinh Lào :                         01 tiểu trại

- Ngoài ra còn có01 trại trung ương (Ban tổchức) và01 trại khách mời (Đoàn Đại học ĐàNẵng)

- Danh sách trại sinh tham gia ởmỗi tiểu trại phải được lập bao gồm các thông tin cánhân của sinh viên, sốđiện thoại và được xác nhận bởi Bí thư Liên chi Đoàn, Chi Đoàn trực thuộc, ban đại diện lưu học sinh Lào, mỗi tiểu trại bầu ra 01 tiểu trại trưởng và 02 tiểu trại phó.

IV. THI GIAN, ĐỊA ĐIM

1. Thi gian

03 ngày, từ ngày 17/2 đến ngày 19/2/2017 (kể cả thời gian dựng trại, công tác chuẩn bị).

2. Địa đim

- Địa điểm tổchức trại: Khuôn viên cơ sở 2 – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Địa điểm hành trình trò chơi lớn: Khu vực khuôn viên cơ sở 1, cơ sở 2 Phân hiệu, khu vực TP Kon Tum.

V. NI DUNG HOẠT ĐỘNG

Ngày Thời gian Nội dung Ghi chú
17/2/2017 8h00 – 15h00 - Các đơn vị tiến hành dựng trại trên địa điểm lô đất BTC phân chia
- Trang trí trại 
BTC tiến hành phân lô vào ngày 13/1/2017
Mỗi tiểu trại là một Liên chi đoàn khoa, được trang trí theo đặc trưng riêng của từng khoa.
18h30 – 21h30 Đêm Gala “Nhịp cầu thế hệ”
- Video Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum – chặng đường 10 năm hình thành và phát triển
- Văn nghệ giao lưu
- Cán bộ đoàn Đại học Đà Nẵng chia sẽ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Video do BTC chuẩn bị trước với nội dung thể hiện sự phát triển, thành tích của Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trong 10 năm qua.
 
 
 
 
 
 
 
 
18/2/2017
 
 
 
 
 
 
07h00 - 08h00 Khai mạc hội trại “Vững vàng nội lực – Vươn tới tầm xa” BTC và Trung tâm hội đồng huấn luyện tỉnh Kon Tum cùng thực hiện
08h00 – 08h30 Nhập trại, ổn định tổ chức, điểm danh trại sinh  
08h30 – 09h00 Nhảy dân vũ, flashmod Trung tâm hội đồng huấn luyện tỉnh Kon Tum hướng dẫn
9h00 – 10h00 Chấm trại lần 1 Tiêu chí do BTC đưa ra
10h00 – 11h30 Sinh hoạt tại trại  
11h30 – 13h30 - Ăn uống, nghỉ ngơi tại trại
- Khuyến khích giao lưu giữa các trại
 
13h30 – 15h00 Trò chơi nhỏ Ban trò chơi chuẩn bị
15h00 – 17h30 - Ban tổ chức thông báo Đêm thi thời trang “Bứt phá mọi giới hạn”
- Từng trại chuẩn bị trang phục thi
Trại sinh chuẩn bị trang phục thi ngay sau khi BTC công bố thể lệ, không chuẩn bị trước ở nhà
17h30 – 18h30 - Ăn uống, nghỉ ngơi tại trại
- Điểm danh trại sinh, chấm vệ sinh trại.
 
18h30 – 22h30 - Đêm thi thời trang “Bứt phá mọi giới hạn”
- Văn nghệ - Lửa trại chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu
Có kế hoạch chi tiết
22h30 – 0h00 Sinh hoạt tự quản Kết hợp với đội an ninh của BTC trại
19/2/2017 4h00 – 7h30 Hành trình trò chơi lớn với chủ đề: “ Vững vàng nội lực – vươn tới tầm xa” Ban trò chơi kết hợp với trung tâm hội đồng huấn luyện tỉnh Kon Tum
7h30 – 8h30 Ăn sáng, điểm danh trại sinh, chấm vệ sinh trại  
8h30 – 9h30 Chấm trại lần 2  
9h30 – 11h00 Thi vẽ tranh theo chủ đề “10 nấc thang – Vang danh tiếng” Chủ đề và hình thức được BTC công bố trước cho các đội chơi chuẩn bị.
11h00 – 13h30 Ăn trưa, sinh hoạt tại trại  
13h30 – 15h00 Chơi trò chơi dân gian Ban trò chơi
15h00 – 16h30 - Tổng kết, trao giải, bế mạc hội trại
- Vệ sinh khu vực trại
 

VI. YÊU CU CHUẨN BỊ

1. Đối vi các ni dung tri

- Lều trại: kích thức 8m x 4m.

- Trang trí trại: các tiểu trại tự chuẩn bị vật dụng trang trí cho trại của mình, đảm bảo thể hiện được đặc trưng của từng ngành nghề; mỗi tiểu trại chuẩn bị 01 cờ tổ quốc, 01 cờ Đoàn; 01 ảnh Bác; 01 lọ hoa.

- Thẻ trại sinh: Ban tổchức sẽ thiết kế, in ấn thẻ trại sinh cho tất cả các tiểu trại theo mẫu chung. Các tiểu trại có trách nhiệm chuẩn bị dây đeo thẻ trại sinh cho tất cả các trại sinh của tiểu trại mình.

2. Đối vi các ni dung thi

- Đêm Gala “Nhịp cầu thế hệ” (kế hoạch chi tiết kèm theo)

- Đêm thi thời trang “Bứt phá mọi giới hạn” Lửa trại chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu (kế hoạch chi tiết kèm theo)

- Thi vẽtranh theo chủđề“10 nấc thang – Vang danh tiếng” (kế hoạch chi tiết kèm theo)

- Hành trình tròchơi lớn “Vững vàng nội lực – Vươn tới tầm xa”: Mỗi tiểu trại cử 10 trại sinh tham gia hành trình (các vật dụng cần thiết sẽ có thông báo cụ thể kèm theo sau).

3. Đối vi tri sinh

- Trang phục: Trại sinh tham gia Hội trại luôn mang theo thẻ Trại sinh; trang phục tự do nhưng phải đảm bảo lịch sự.

- Trại sinh phải cómặt vàtham gia đầy đủcác hoạt động của Hội trại. Các trường hợp tựýnghỉđều không được giải quyết vàtrừđiểm toàn đoàn. Trại sinh vắng mặt phải cólýdo chính đáng; phải thông qua tiểu trại trưởng và được sự đồng ý của Ban tổ chức.

4. Kinh phí

* Đoàn Thanh niên Phân hiệu: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức các chương trình, hoạt động xuyên suốt Hội trại.

VII. TCHC THC HIN

1. Đoàn Thanh niên Phân hiệu

- Thành lập Ban Tổ chức gồm các đồng chí là Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; mời các đồng chí có khả năng cùng tham gia vào Ban Tổ chức và thành lập các Tiểu ban chức năng để thực hiện các nội dung của Hội trại.

- Chuẩn bịđịa điểm tổchức, bốtríđịa điểm ăn nghỉ cho các tiểu trại; chuẩn bị đạo cụ, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động diễn ra tại trại.

2. Các Liên chi đoàn vàchi đoàn

- Tuyên truyền rộng rãi vềKếhoạch Hội trại cho toàn thểĐoàn viên, sinh viên đơn vịmình được biết vàđăng kýtham gia.

- Tuyển chọn trại sinh tham gia Hội trại theo đúng tiêu chuẩn, thành phần phân bổ; chịu trách nhiệm quản lý trại sinh trong suốt thời gian diễn ra Hội trại.

- Đôn đốc trại sinh tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Hội trại; chú trọng đầu tư nguồn lực vào các hoạt động trọng điểm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức  Hội trại Kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (2007 - 2017) với chủ đề “Vững vàng nội lực – Vươn tới tầm xa” của Ban Chấp hành Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Rất mong nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị  và các bộ phận có liên quan.

   Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đồng chí Phan Thị Như Luyến, Chuyên viên chuyên trách Văn phòng Đoàn Thanh niên, số điện thoại 0964.708.779 hoặc 0935.811.577, email: ptnluyen@kontum.udn.vnhoặc doantn@kontum.udn.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.