Thứ ba, ngày 16/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,532,593
   Hiện tại: 14832
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 năm 2017 (16/10/2017 4:31:22 PM)
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp Đại học đợt 2 năm 2017, như sau:

I. Thủ tục đăng ký nhận bằng và nhận hồ sơ sinh viên

1. Thời gian tập trung để làm thủ tục và nhận lễ phục: từ ngày 17/10/2017 đến hết ngày 26/10/2017;

2.  Yêu cầu: Tất cả sinh viên về dự Lễ nhận bằng tốt nghiệp đều phải:

- Hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định;

- Hoàn thành các thủ tục thanh toán ra trường (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo;

- Đăng ký nhận bằng (mang theo Chứng minh nhân dân) tại Phòng Đào tạo;

- Đóng lệ phí tại Phòng Kế hoạch - tài chính;

- Nhận lễ phục tại Phòng Hành chính.

II. Lễ trao bằng tốt nghiệp

+ Địa điểm: Hội trường C - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

+ Thời gian tổ chức buổi lễ: 14h Thứ 7, ngày 28 tháng 10 năm 2017;

- Thời gian tập trung: 14h00 tất cả sinh viên đã đăng ký nhận bằng tập trung tại Hội trường C mặc đồng phục cử nhân, ổn định chỗ ngồi theo danh sách nhận bằng;

- 15h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên trang phục chỉnh tề, đến đúng giờ, làm thủ tục đăng ký, tham gia tập dượt và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Đề nghị các phòng, tổ có liên quan thông báo cho sinh viên được biết và phối hợp để tổ chức thành công buổi lễ.