Thứ hai, ngày 18/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,259,099
   Hiện tại: 23124
Thông báo thời gian nhập học năm 2017 - 2018 (06/08/2017 6:02:36 PM)
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo

Thời gian bắt đầu nhập học học kỳ 1, năm học 2017-2018 của sinh viên các khoá K814, K915, K10 từ ngày 21/08/2017.

Đề nghị GVCN, sinh viên các lớp thực hiện thông báo này./.