Thứ tư, ngày 22/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,230,006
   Hiện tại: 14289
Thông báo lịch thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (12/07/2017 7:27:09 AM)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum xin thông báo:

Kỳ thi sát hạch Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản đợt tháng 7/2017 sẽ diễn ra vào 2 ngày 15/07/2017 và ngày 16/07/2017, gồm 2 phần thi Lý thuyết và Thực hành.

Tất cả các thí sinh dự thi chưa nộp ảnh và CMND photo cho Trung tâm phải nộp gấp về Phòng Đào tạo Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum.


LỊCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tại: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Khóa thi ngày : 15&16/7/2017

Ngày thi: 15/7/2017

 
PHÒNG THI
 
SỐ BÁO DANH
Thực hành
(Phòng máy)
Lý thuyết
(Phòng máy)
P08(30hv) Từ SBD: 17CB12.181 đến  Từ SBD: 17CB12.210 : Buổi sáng 07h00 – 08h15
 
08h20 – 09h05
 
 
P09(30hv)
Từ SBD: 17CB12.211 đến  Từ SBD: 17CB12.240 : Buổi sáng 07h00 – 08h15
 
08h20 – 09h05
 
 
P10(30hv)
Từ SBD: 17CB12.241 đến  Từ SBD: 17CB12.270 : Buổi sáng 09h10 – 10h25
 
10h30 – 11h15
 
 
P11(30hv)
Từ SBD: 17CB12.271 đến  Từ SBD: 17CB12.300 : Buổi sáng 09h10 – 10h25
 
10h30 – 11h15
 
 
P12(30hv)
Từ SBD: 17CB12.301 đến  Từ SBD: 17CB12.330 : Buổi Chiều 13h30 – 14h45
 
14h50 – 15h35
 
 
P13(30hv)
Từ SBD: 17CB12.331 đến  Từ SBD: 17CB12.360 : Buổi Chiều 13h30 – 14h45
 
14h50 – 15h35
 
 
Ngày thi: 16/7/2017

P14(30hv) Từ SBD: 17CB12.361 đến  Từ SBD: 17CB12.390 : Buổi sáng 07h00 – 08h15
 
08h20 – 09h05
 
P15(28hv) Từ SBD: 17CB12.391 đến  Từ SBD: 17CB12.418 : Buổi sáng 07h00 – 08h15
 
08h20 – 09h05
 
  
Ghi chú:

- Thi lý thuyết, thực hành tại phòng máy.

-
Thời gian các Ca thi nêu trên là thời gian làm bài, học viên phải có mặt trước thời gian làm bài 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

-
Học viên phải mang chứng minh nhân dân để đối chiếu.
                       
DANH SÁCH : xem tại đây

Mọi thắc mắc xin liên hệ với:

Cô Nguyên – P. Đào tạo  02602211348 – 01634531338.