Thứ hai, ngày 18/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,268,216
   Hiện tại: 26952
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (24/11/2015 2:57:23 PM)
Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/BTV ngày 04/11/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, chiều ngày 23/11, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên nhà trường.Toàn thể cán bộ giảng viên Phân hiệu tham dự hội nghị quán triệt nghị quyết

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu báo cáo những nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIX và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...

 

PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã cung cấp cho cán bộ, đảng viên Phân hiệu những nội dung, quan điểm cơ bản của Đảng được kết luận trong Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XI). Đồng chí Đặng Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đoàn thể, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, viên chức Phân hiệu, nhất là các đồng chí đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, sáng tạo, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2010 – 2015, chuẩn bị tiền đề cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch 2016- 2020 theo định hướng chiến lược phát triển của nhà trường.  Toàn cảnh hội nghị

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Đặng Văn Mỹ lưu ý đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong việc tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Phân hiệu nghiêm túc thực hiện để góp phần đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin: VP Đảng ủy
Ảnh: Tổ QTM&TT

viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra