Thứ tư, ngày 22/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,229,663
   Hiện tại: 14049
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016-2017 Hệ chính quy (dành cho SV vắng thi lần 1) (12/09/2017 11:01:27 AM)
Ngày thi Giờ thi H.K Lớp Học phần T.C Phòng thi Hình thức thi
17/09/2017 7:20 5 K814LK1 Luật Thuế 2 A6  
17/09/2017 7:20 2 K10 NLCB của CNMLN 2 3 A6  

Ghi chú: -  Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút;
                -  Khi vào phòng thi có thẻ Sinh viên hoặc chứng minh nhân dân;
                -  Sinh viên chưa nộp học phí không được thi.