Thứ hai, ngày 18/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,263,563
   Hiện tại: 25001
Đại học Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2016 và phát hành Newsletter (02/03/2017 7:19:27 AM)

Nhằm tăng cường thông tin và nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá “Học hiệu” của Đại học Đà Nẵng gắn kết hơn nữa với cộng đồng và xã hội đồng hành, hợp tác và phát triển bền vững, Đại học Đà Nẵng trân trọng công bố “Báo cáo thường niên năm 2016” (Annual Report UD-2016).
 

Xem Báo cáo và Video tại đây.
 

 

Bên cạnh đó, Đại học Đà Nẵng phát hành "Bản tin định kỳ" (Newsletter UD). Trân trọng giới thiệu “Newsletter UD, No1-2017”.
 

Xem Bản tin và Video tại đây.
 

 

Thông tin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN (cicudn@ac.udn.vn,  DĐ: 0905.173579).
 

Trân trọng./.
 

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn