Thứ tư, ngày 22/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,254,540
   Hiện tại: 5663
Đại học Đà Nẵng: Thông báo với các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc về việc mời các học giả Fulbright Hoa Kỳ (07/09/2017 9:43:03 AM)

Đại học Đà Nẵng thông báo với các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc về việc mời các học giả Fulbright Hoa Kỳ đến trường làm hội thảo chuyên đề/seminar trong khoảng 02 đến 05 ngày, nội dung cụ thể như sau:
 

- Nội dung và đề tài của hội thảo chuyên đề/seminar hoàn toàn do trường và học giả thảo luận và đồng ý;
 

- Chương trình Fulbright sẽ trả chi phí đi lại và khách sạn cho các học giả đến làm việc tại trường theo như yêu cầu của trường và trong thời gian như thảo luận.
 

Để mời học giả, vui lòng tải và hoàn thành mẫu đơn tạiweb: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/us-scholar-program/.
 

Đính kèm là danh sách các học giả Fulbright Hoa Kỳ đang giảng dạy/nghiên cứu tại Việt Nam trong năm học 2017-2018:

 file:///C:/Users/Admin/Searches/Desktop/OLP%20-%20Fulbright%20U.S.%20Scholars%202017-2018.pdf
 

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Đỗ Thu Hương (email: DoHX@state.gov

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN