Thứ hai, ngày 18/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,258,977
   Hiện tại: 23056
BCH Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 8/2017 (01/08/2017 4:00:38 PM)

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 8/2017

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY BỘ PHẬN
1 Trần Thị Kim  Dung 12/08/1982 SPKT
2 Nguyễn Thị  Hoa 02/08/1987 KT
3 Bùi Thị Ngọc  Hân 17/08/1990 SPKT
4 Nguyễn Thị  Lành 21/08/1982 HC
5 Mai Thị  Dung 13/08/1991 HC
6 Vũ Thị  Thương 01/08/1989 KT
7 Phạm Thị Thùy  Trang 12/08/2015 ĐT