Thứ tư, ngày 22/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,230,082
   Hiện tại: 14325

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
 

- Địa chỉ: 
+ Trụ sở chính: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
+ Cơ sở 2: 306 Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 02603 913 029
- Fax: 0603 913 029
- Email: udck@kontum.udn.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: PGS.TS. Đặng Văn Mỹ
- Điện thoại: 02603 915 889   -   0935 029 579
- Email: dvmy@kontum.udn.vn; dvanmy@gmail.com


PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Ngọc Hùng
Phó trưởng phòng: ThS. Võ Thị Thanh Thảo

- Điện thoại: 02603 913 029; 02606 287 771
- Email: hcth@kontum.udn.vn
 
PHÒNG ĐÀO TẠO
 Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Việt Tuấn
- Điện thoại: 02602 211 348 
- Email: daotao@kontum.udn.vn

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Đình Viễn
- Điện thoại: 02606 287 772 
- Email: ctsv@kontum.udn.vn
 
PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Minh Thông
- Điện thoại: 0603 919 997
- Email: khhtqt@kontum.udn.vn
 
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Khánh Ly
- Điện thoại: 02606 287 773
- Email: taivu@kontum.udn.vn
 
TỔ THƯ VIỆN
Phụ trách: ThS. Lê Thị Hồng Nghĩa
- Điện thoại: 02606 287 775
- Email: thuvien@kontum.udn.vn
 
TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC & KHẢO THÍ 
Tổ trưởng: KS. Nguyễn Thành Ba
- Điện thoại: 02602 230 234
- Email:khaothi@kontum.udn.vn

TỔ QUẢN TRỊ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Tổ trưởng: ThS. Lê Thị Bảo Yến 
- Số Điện thoại: 0905 989 634
- Email: truyenthong@kontum.udn.vn

KHOA KINH TẾ
Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Tố Như
- Điện thoại: 02606 501 077
- Email: khoakt@kontum.udn.vn
 
KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 
Phó Trưởng khoa: ThS. Phạm Kiên
- Điện thoại: 02602 211 117
- Email: khoaktnn@kontum.udn.vn

KHOA SƯ PHẠM VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC
Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương
- Điện thoại: 02603 919 689
- Email: khoaspdbdh@kontum.udn.vn

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Mai Thị Dung
- Điện thoại: 02603 913 029
- Email: danguy@kontum.udn.vn

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN
Bí thư Đoàn Thanh niên: Nguyễn Văn Linh
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên: Nguyễn Hoàng Long

- Điện thoại: 02606 287 772
- Email: doantn@kontum.udn.vn

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Trúc Phương
Văn phòng Công đoàn: Nguyễn Thị Thanh Hiền

- Điện thoại: 0167 320 6886
- Email: congdoan@kontum.udn.vn