Thứ hai, ngày 18/12/2017

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                     

Ngành Luật học
Trình độ đào tạo:  Đại học
Loại hình đào tạo:  VLVH

 

1. Mục tiêu đào tạo

        Đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trong suốt quá trình đào tạo, mục tiêu của Nhà trường là xây dựng, đào tạo kiến thức cho các sinh viên một cách hệ thống, chuyên nghiệp, tạo môi trường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức; có kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, đồng thời được trang bị những  kiến thức cơ bản và những năng lực đủ để nghiên cứu và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế ở góc độ khoa học pháp lý.


        Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại các Sở, Ban, Ngành, với tư cách là chuyên viên, chuyên viên pháp chế; Uỷ ban nhân dân các cấp, với tư cách là chuyên viên, cán bộ tư pháp; Các doanh nghiệp, với tư cách là cán bộ pháp chế, tư vấn luật trong doanh nghiệp; Các Toà án, Viện kiểm sát, các cơ quan bảo vệ pháp luật, với tư cách là thư ký toà, thẩm phán, điều tra viên…; Các văn phòng luật, công ty luật, các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, với tư cách là luật sư tư vấn pháp luật và luật sư tranh tụng…

2. Thời gian đào tạo: 4 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 đơn vị học trình

4. Đối tượng tuyển sinh:       Tốt nghiệp THPT, THCN

5. Quy trình đào tạo:   Theo hình thức niên chế.

6. Thang điểm đánh giá:       10

7. Khung chương trình đào tạo:

 

STT Học kỳ

Môn học

ĐVHT
1 1 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1 2
2 1 Tin học đại cương 4
3 1 Lịch sử văn minh thế giới 2
4 1 Đại cương văn hóa Việt Nam 2
5 1 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 2
6 1 Lý luận chung nhà nước và pháp luật 4
  Tổng cộng 16
7 2 Quản lý Nhà nước về kinh tế 2
8 2 Kinh tế vĩ mô 3
9 2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2 3
10 2 Tâm lý học đại cương 2
11 2 Logic học 2
12 2 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2
13 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3
 

Tổng cộng

17
14 3 Xã hội học đại cương                                    2
15 3 Lịch sử các học thuyết chính trị 2
16 3 Luật Hiến pháp 4
17 3 Luật Hành chính 4
18 3 Luật Dân sự 1 3
19 3 Luật Hình sự 1 3
 

Tổng cộng

18
20 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
21 4 Luật Thương mại 1 3
22 4 Luật tố tụng dân sự 3
23 4 Luật tố tụng hình sự 3
24 4 Tư pháp quốc tế 3
25 4 Công pháp quốc tế 3
 

Tổng cộng

17
26 5 Luật lao động 3
27 5 Luật Đất đai 2
28 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2
29 5 Luật Thương mại quốc tế 2
30 5 Luật Tài chính 2
31 5 Luật Ngân hàng 2
32 5 Luật Dân sự 2 3
33 5 Luật Thương mại 2 3
 

Tổng cộng

19
34 6 Luật Hình sự 2 3
35 6 Pháp luật về thi hành án 3
36 6 Luật luật sư 2
37 6 Pháp luật về an sinh xã hội 2
38 6 Luật đầu tư 2
39 6 Luật kinh doanh bất động sản 2
40 6 Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụng 3
 

Tổng cộng

17
41 7 Luật môi trường 2
42 7 Pháp luật về hoạt động công chứng-chứng thực 2
43 7 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
44 7 Đề án môn học: Luật Dân sự 2
45 7 Hoạt động ngoại khóa (thực tập) 2 tuần (4dvht)
46 7 Xây dựng văn bản pháp luật 2
 

Tổng cộng

14
 

Tốt nghiệp

 
47 8 Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp 7
48 8 Thi tốt nghiệp:  
8 *  NV1: Cơ sở ngành (Lý luận nhà nước về pháp luật) 4
8 *  NV2: Chuyên ngành (Luật dân sự, luật hình sự) 4
8 Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp 15
 
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan