Thứ ba, ngày 16/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: VLVH

                  

1. Mục tiêu đào tạo

      Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và quản lý đào tạo tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum theo chuẩn mực chung của ĐHĐN, Phân hiệu đưa ra khung chương trình đào tạo Đại học ngành Xây dựng cầu đường dựa trên các căn cứ sau:

         - Khung chương trình được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo ngành Xây dựng cầu đường của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

         - Trong quá trình điều chỉnh Phân hiệu có tham khảo ý kiến của các giảng viên Khoa Xây dựng cầu đường, ĐHBK lên giảng dạy tại Phân hiệu.

         - Do đặc điểm hiện nay học tập ở Phân hiệu đang tiến hành đào tạo theo niên chế (ĐH Bách khoa ĐN đào tạo theo hình thức tín chỉ), nên khối lượng học tập (thời gian học lý thuyết và thực hành Phân hiệu điều chỉnh lên cho phù hợp). Khối lượng các môn học có điều chỉnh chủ yếu dành cho những môn cơ sở và chuyên ngành và tập trung vào các phần thực hành. Cách điều chỉnh này hướng đến việc hình thành kỹ năng tốt của các em sau khi ra trường.

2. Thời gian đào tạo: 5 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 202 ĐVHT

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN

5. Qui trình đào tạo: Niên chế

6. Thang điểm: 10

7. Khung chương trình đào tạo:

 

STT Học kỳ Môn học ĐVHT LT TH BTL Đồ án
1 1 Nguyên lý CN Mác Lê nin I 2        
2 1 Giải tích 1 4        
3 1 Hoá đại cương 3        
4 1 Tin học đại cương 4   x    
5 1 Hình hoạ 2     x  
6 1 Vật lý 1 3        
      18        
7 2 Vật lý 2 2      
8 2 Nguyên lý CN Mác Lê nin 2 3        
9 2 Giải tích 2 4        
10 2 Hoá keo 2        
11 2 Vẽ Kỹ thuật 3        
12 2 Kỹ thuật điện 3   x    
13 2 Đại số 3        
      20        
14 3 Tư tưởng HCM 2        
15 3 Kỹ thuật nhiệt 2        
16 3 Cơ học lý thuyết 1 4        
17 3 Vẽ KT trên méy tính 2   x    
18 3 Môi trường trong XD 2        
19 3 Thuỷ lực cơ sở 4   x    
20 3 Xác suất thống kê 3        
      19        
21 4 Đường lối CM Việt Nam 3        
22 4 Cơ lý thiết 2 3        
23 4 Sức bền vật liệu 1 4   x x  
24 4 Trắc địa A 4        
25 4 Thực tập trắc địa (2 tuần) 1        
26 4 Toán chuyên đề 2        
27 4 Kỹ thuật điện tử 3        
      20        
28 5 Sức bền vật liệu 2 4        
29 5 Cơ học kết cấu 1 4        
30 5 Địa chất công trình 3        
31 5 Vật liệu xây dựng 4   x    
32 5 Thuỷ văn 3        
33 5 Cơ học đất 4   x    
34 5 Thực tập địa chất công trình 1        
      23        
35 6 Cơ học kết cấu 2 4        
36 6 Lý thuyết đàn hồi 3        
37 6 Các phương pháp số 3        
38 6 Kết cấu bê tông 1 4       x
39 6 Nền và móng 4       x
40 6 Thực tập công nhân (6 tuần) 2        
41 6 Ổn định công trình 3        
      23        
42 7 Thiết kế hình học và khảo sát TK đ­ường ôtô 4       x
43 7 Động lực học công trình 3        
44 7 Kết cấu thép 1 3        
45 7 Máy xây dựng 4        
46 7 Thiết kế cầu bê tông cốt thiếp 5       x
47 7 Kinh tế XD Cầu đ­ường 3        
      22        
48 8 CT ngầm đại c­ương 3        
49 8 Thiết kế nền mặt đường và luận chứng hiệu quả kinh tế đư­ờng Ôtô 4        
50 8 TKế cầu thép 4       x
51 8 XD nền đ­ường ôtô 4       x
52 8 Tổ chức và quản lý thi công 3        
53 8 ƯDTH trong TKế Cầu 2   x    
54 8 Mỹ học cầu đ­ường 2        
55 8 Thực tập nhận thức 1 tuần        
      22        
56 9 XD mặt đ­ờng Ôtô 3       x
57 9 Xây dựng cầu  5       x
58 9 Khai thác và TN đ­ường  2   x    
59 9 Khai thác và TN cầu 2   x    
60 9 Chuyên đề cầu 3        
61 9 Chuyên đề đ­ường - GTĐT 3        
62 9 ƯDTH trong TKĐ 2   x    
63 9 An toàn lao động 2        
      22        
64 10 Thực tập tốt nghiệp (8 tuần) 3        
65 10 Đồ án tốt nghiệp (15 tuần) 10