Thứ ba, ngày 16/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                     

Ngành: Kinh tế xây dựng và quản lý dự án
Trình độ đào tạo:  Đại học
Loại hình đào tạo: VLVH

                                                                   

1. Mục tiêu đào tạo:

         Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và quản lý đào tạo tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum theo chuẩn mực chung của ĐHĐN, Phân hiệu đưa ra khung chương trình đào tạo Đại học ngành KT-XD&QL-DA được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:

             - Khung chương trình được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo ngành KT-XD&QL-DA của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

            - Trong quá trình điều chỉnh Phân hiệu có tham khảo ý kiến của các giảng viên Khoa KT-XD&QL-DA, ĐHBK lên giảng dạy tại Phân hiệu.

            - Do đặc điểm hiện nay học tập ở Phân hiệu đang tiến hành đào tạo theo niên chế (ĐH Bách khoa ĐN đào tạo theo hình thức tín chỉ), nên khối lượng học tập (thời gian học lý thuyết và thực hành Phân hiệu điều chỉnh lên cho phù hợp). Khối lượng các môn học có điều chỉnh chủ yếu dành cho những môn cơ sở và chuyên ngành và tập trung vào các phần thực hành. Cách điều chỉnh này hướng đến việc hình thành kỹ năng tốt của các em sau khi ra trường.

2. Thời gian đào tạo:         4.5 năm

3. Khối lượng kiến thức:  182.5 ĐVHT

4. Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp THPT, THCN

5. Quy trình đào tạo:        Theo niên chế

6. Thang điểm:                  10

7. Chương trình khung:  

STT Học kỳ Môn học ĐVHT
1 1 Giải Tích 1 4
2 1 Hoá đại cương 3
3 1 Tin học đại cương 3
4 1 Hình hoạ 2
5 1 Vật lý 1 4
6 1 NLC CN M-L1 2
      18
7 2 Vẽ KT 2
8 2 Vật lý 2 3
9 2 Môi trường 2
10 2 NLC CN M-L2 3
11 2 Giải tích 2 4
12 2 Xác suất thống kê 4
13 2 Kỹ thuật Điện 3
14 2 Đại số 3
      24
15 3 Tư tưởng HCM 2
16 3 Phương pháp tính 2
17 3 Quy hoạch tuyến tính 3
18 3 Đường lối CM Việt Nam 2
19 3 Cơ lý thuyết 3
20 3 Kinh tế học 4
21 3 Sức bền vật liệu 1 4
22 3 Thuỷ lực cơ sở 2
23 3 Mô hình Toán K.tế trong XD 2
      24
24 4 Luật kinh tế 2
25 4 Vẽ kỹ thuật trên Máy tính +Autocad 3
26 4 Vật liệu xây dựng A 3
27 4 Qui hoạch đô thị 3
28 4 Trắc địa 2
29 4 Kiến trúc nhà dân dụng + Đồ án (2 DVHT) 6
30 4 Cơ đất, nền móng 3
31 4 Thuỷ văn 1 2
32 4 Địa chất công trình 2
      26
33 5 Cơ học kết cấu 4
34 5 Luật xây dựng 2
35 5 Kết cấu bê tông cốt thép + Đồ án (2 DVHT) 6
36 5 Thống kê doanh nghiệp 3
37 5 Tin học ứng dụng+TH (1 DVHT) 5
38 5 Kết cấu thép, gỗ 3
39 5 Cấp thoát nước và trạm bơm 3
      26
40 6 Kỹ thụât TC và An toàn LĐ+ đồ án  (2 DVHT) 6
41 6 Kiến trúc nhà CNghiệp + Đồ án  (2 DVHT) 5
42 6 Kinh tế đầu tư và QT dự án + Đồ án  (2 DVHT) 6
43 6 Kế toán xây dựng cơ bản 3
44 6 Tài chính doanh nghiệp XD 3
45 6 Kế hoạch và dự báo xây dựng 3
      26
46 7 Tổ chức thi công + Đồ án (2 DVHT) 5
47 7 Kinh tê Xây dựng 4
48 7 Quản lý chất lượng xây dựng 3
49 7 Định mức kinh tế trong XD  3
50 7 Thực tập định mức xây dựng 0.5
51 7 Chuyên đề rủi ro 3
52 7 Định giá sản phẩm xây dựng 4
      22.5
53 8 Quản trị DN_XD + Đồ án (2 DVHT) 3
54 8 Quản lý dự án XD 4
55 8 Chuyên đề đấu thầu-Dự toán 3
56 8 Thẩm định dự án XD 3
      13
57 9 Thực tập tốt nghiệp 5
58 9 Đồ án tốt nghiệp 15
      20