Thứ ba, ngày 16/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 

 

Ngành Côngnghệ thông tin
Trình độ đào tạo:  Đại học
Loại hình đào tào:  Vừa làm vừa học
 

1. Mục tiêu đào tạo:

       Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và quản lý đào tạo tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum theo chuẩn mực chung của ĐHĐN, Phân hiệu đưa ra khung chương trình đào tạo Đại học ngành CNTT được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:

-         Khung chương trình được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo ngành CNTT của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

-         Trong quá trình điều chỉnh Phân hiệu có tham khảo ý kiến của các giảng viên Khoa CNTT, ĐHBK lên giảng dạy tại Phân hiệu.

-         Do đặc điểm hiện nay học tập ở Phân hiệu đang tiến hành đào tạo theo niên chế (ĐH Bách khoa ĐN đào tạo theo hình thức tín chỉ), nên khối lượng học tập (thời gian học lý thuyết và thực hành Phân hiệu điều chỉnh lên cho phù hợp). Khối lượng các môn học có điều chỉnh chủ yếu dành cho những môn cơ sở và chuyên ngành và tập trung vào các phần thực hành. Cách điều chỉnh này hướng đến việc hình thành kỹ năng tốt của các em sau khi ra trường.

2. Thời gian đào tạo:        5 năm

3. Khối lượng kiến thức:  207­ ĐVHT

4. Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp THPT, THCN

5. Quy trình đào tạo:        Theo niên chế

6. Thang điểm:                  10

7. Chương trình khung:  

 

TT Học kỳ

Môn học

ĐVHT
1 1 Nguyên lý chung CN M-L 1 2
2 1 Vật lý 1 4
3 1 Giải tích 1 4
4 1 Hình hoạ 2
5 1 Hoá học đại cương 3
6 1 Tin học Đại cương 3
7 2 Nguyên lý chung CN M-L 2 3
8 2 Vẽ kỹ thuật 3
9 2 Giải tích 2 4
10 2 Vật Lý 2 3
11 2 Kỹ thuật điện 3
12 2 Toán rời rạc 3
13 2 Xác suất thống kê 2
14 3 Đại số 3
15 3 Kỹ thuật điện tử 1 4
16 3 Kỹ thuật nhiệt 3
17 3 Đường lối CM Việt Nam 3
18 3 Tư tưởng HCM 2
19 3 Soạn thảo và trình bày báo cáo 4
20 4 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 4
21 4 Phương pháp tính 3
22 4 Ngôn ngữ hình thức và ôtômát 3
23 4 Kỹ thuật xung số 4
24 4 Cở sở dữ liệu 4
25 4 Chương trình dịch 4
26 4 ĐA: chương trình dữ liệu và
thuật toán
2
27 5 Đồ hoạ máy tính 4
28 5 Phân tích và TK thuật toán 4
29 5 Quy hoạch toán học 4
30 5 Hệ điều hành 4
31 5 Cấu trúc máy tính 4
32 5 Truyền số liệu 4
33 6 Chuyên đề 1(Nhúng,xử lý) 4
34 6 LT hướng đối tượng 4
35 6 Thực tập cơ sở 1(viết phần mềm ứng dụng) 2
36 6 Phân tích và thiết kế hệ thống 4
37 6 ĐA: PT và TK hệ thống 2
38 6 Chuyên đề 2 (Mạng) 4
39 7 Công nghệ web 4
40 7 ĐA:hệ điều hành 2
41 7 Kỹ thuật vi xử lý 3
42 7 ĐA: Kỹ thuật vi xử lý 2
43 7 Lập trình hệ thống 4
44 7 ĐA Lập trình hệ thống 2
45 7 Mạng máy tính 4
46 7 Thực tập cơ sở 2 (các dịch vụ mạng) 2
47 7 Chuyên đề 3 (.NET) 4
48 8 Trí tuệ nhân tạo 4
49 8 Công nghệ phần mềm 4
50 8 Đồ án công nghệ phần mềm 2
51 8 Lập trình Java 4
52 8 PT và TK hướng đối tượng 4
53 8 Xử lý ảnh (Xử lý tín hiệu số) 3
54 8 Lập trình mạng 4
55 8 ĐA: Lập trình mạng 2
56 9 Quản trị Mạng 4
57 9 Phương pháp hình thức và đặc tả phần mềm 4
58 9 Kiểm thử phần mềm 4
59 9 Lập trình hàm và logic 4
60 9 Quản trị dự án phần mềm 3
61 9 Hệ thống điều khiển từ xa 3
62 9 Hệ phân tán 3
63 9 Thực tập chuyên ngành 2
64 10 Thực tập tốt nghiệp 5
65 10 Đồ án tốt nghiệp 15