Thứ ba, ngày 16/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                  

Ngành:  Tài chính – ngân hàng
Chuyên ngành đào tạo:  Tài chính doanh nghiệp
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: Chính qui

                                                                
 
1. Mục tiêu đào tạo

     1.1. Mục tiêu chung

     Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, cũng như trang bị các kiến thức liên quan về các định chế tài chính và thị trường tài chính. Bên cạnh các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, chương trình còn tạo cho người học khả năng tư duy, khả năng nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các kiến thức trong thực tiễn.

     Ngoài ra, sinh viên còn được chú trọng giáo dục về phẩm chất, bản lĩnh chính trị, bảo đảm đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt.

    1.2. Chuẩn đầu ra

       1.2.1. Kiến thức

        - Nắm vững những kiến thức cơ bản về lý thuyết tài chính nói chung và tài chính doanh nghiệp nói riêng

        - Có kiến thức về những vấn đề của tài chính doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính, đầu tư tài chính, công cụ phái sinh trong phòng ngừa và quản trị rủi ro, thị trường và các định chế tài chính, tài chính quốc tế,...

        - Có khả năng phân tích định lượng, giải quyết những vấn đề tài chính bằng các kỹ thuật và phương pháp định lượng.

       1.2.2. Kỹ năng
 
       - Quản lý tài chính doanh nghiệp như hoạch định, thực thi các chính sách tài chính doanh nghiệp.

       - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài chính doanh nghiệp.
 
       - Thực hiện và cung ứng các dịch vụ tài chính như tư vấn tài chính, môi giới tài chính, định giá tài sản, bảo hiểm, chứng khoán, …

       - Kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế với khả năng giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 350.

       - Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng tích lũy, cập nhật kiến thức; kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng phối hợp, làm việc theo nhóm; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo, lập dự án và bảo vệ dự án.

       1.2.3. Thái độ và hành vi

       - Có ý thức cao trong việc chấp hành các quy định pháp luật, quan tâm và hành động có trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc lợi ích của xã hội.
         
       - Thể hiện tinh thần học tập suốt đời, tích cực cập nhật, nâng cao kiến thức mọi mặt, đặc biệt là kiến thức nghề nghiệp; luôn có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc.  
         
        - Năng động, trung thực, cầu thị, có ý thức kỷ luật, hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp.

   1.3. Cơ hội nghề nghiệp
  
    Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc với tư cách chuyên viên tài chính hoặc vị trí quản trị tài chính các cấp trong các tổ chức sau:
    
         + Các doanh nghiệp.
    
         + Các tổ chức cung ứng các dịch vụ tài chính.
    
         + Các định chế tài chính.
         
     Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp còn có thể trở thành các nhà tư vấn tài chính độc lập hoặc công tác tại các viện nghiên cứu kinh tế, các trường đại học và cao đẳng khối ngành kinh tế.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 177 ĐVHT, 5 ĐVHT Giáo dục thể chất và 4 tuần giáo dục quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN.

5. Qui trình đào tạo: Niên chế

6. Loại hình đào tạo: Chính quy

7. Thang điểm: 10

8. Khung chương trình đào tạo:
 

 

STT Học kỳ Môn học Số ĐVHT Đề cương
1 1 Nguyên lý chung CN M-L I 2  
2 1 Pháp luật đại cương 3 Xem
3 1 Quản trị học 3 Xem
4 1 Tiếng Anh TOEIC 1 4  
5 1 Toán cao cấp 1 4 Xem
6 1 Kinh tế vi mô 4 Xem
7 1 Giáo dục thể chất1 1  
      23  
8 2 Kinh tế vĩ mô I 4 Xem
9 2 Nguyên lý CN Mác-Lênin II 3  
10 2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4  
11 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 Xem
12 2 Xã hội học 2  
13 2 Marketing căn bản 3 Xem
14 2 Giáo dục quốc phòng 4 tuần  
15 2 Tiếng Anh TOEIC 2 4  
16 2 Giáo dục thể chất 2 1  
      24  
17 3 Toán cao cấp 2 2 Xem
18 3 Tiếng Anh TOEIC 3 4  
19 3 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 4 Xem
20 3 Tin học đại cương 4 Xem
21 3 Phân tích định lượng trong kinh tế 4 Xem
22 3 Thống kê kinh doanh 4  
23 3 Nguyên lý kế toán 4 Xem
24 3 Giáo dục thể chất 3 1  
      27  
25 4 Luật kinh tế 4 Xem
26 4 Kinh tế lượng 4  
27 4 Kỹ thuật nông nghiệp đại cương 4 Xem
28 4 Kinh tế hộ và kinh tế trang trại 3 Xem
29 4 Kinh tế phát triển 3  
30 4 Kinh tế quốc tế 3  
31 4 Quy hoạch tuyến tính 3  
32 4 Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 4  
33 4 Thị trường và các định chế tài chính 4  
34 4 Tiếng Anh TOEIC 4 4  
35 4 Giáo dục thể chất 4 1  
      29  
36 5 Kinh tế bảo hiểm   3  
37 5 Tài chính công 4  
38 5 Toán tài chính           3  
39 5 Kế toán tài chính 5 Xem
40 5 Quản trị chiến lược 3 Xem
41 5 Kiểm toán 3  
42 5 Tiếng Anh TOEIC 5 4  
43 5 Giáo dục thể chất 5 1  
      26  
44 6 Tài chính doanh nghiệp I 4 Xem
45 6 Thuế 3  
46 6 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 4  
47 6 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 4 Xem
48 6 Thanh toán quốc tế 3 Xem
49 6 Tài chính quốc tế 4  
50 6 Tiếng Anh TOEIC 6 4 Xem
      26  
51 7 Phân tích tài chính doanh nghiệp 4  
52 7 Đầu tư tài chính 3  
53 7 Kế toán chi phí 3  
54 7 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 4  
55 7 Đề án môn học (tài chính –tiền tệ) 2  
56 7 Anh văn chuyên ngành 4  
57 7 Tài chính công ty đa quốc gia 3  
58 7 Chứng khóan phát sinh và kỹ thuật phòng ngừa rủi ro    
      24  
 HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

      * Tất cả sinh viên thi các môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

          A- Hình thức 1 (bảo vệ chuyên đề và thi tốt nghiệp)               15 DVHT
             
             -  Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp

             -  Thi tốt nghiệp bao gồm các môn thi tốt nghiệp sau:

                            1. Nghiệp vụ I: Tài chính tiền tệ

                            2. Nghiệp vụ II: Tài chính doanh nghiệp

           B- Hình thức 2 (bảo vệ Luận văn tốt nghiệp)                         15 DVHT