Thứ ba, ngày 17/10/2017                               Tuyển sinh     Sinh viên     Cựu sinh viên     Thư viện số     Xem điểm     Tài liệu nghiên cứu Ba công khai    
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ

  Thông báo mở lớp Kế toán trưởng (14/09/2015 10:30:07 AM)
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  Thông báo mở lớp nghiệp vụ kế toán tổng hợp (20/08/2015 10:56:20 AM)
  Thông báo mở Khóa tập huấn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (15/04/2015 2:56:58 PM)
  Thông báo về việc Mở lớp nghiệp vụ kế toán tổng hợp (03/03/2015 1:41:59 PM)
  Thông báo về việc mở lớp kế toán trưởng (28/10/2014 1:34:39 PM)

Đào tạo kỹ năng

 

Đào tạo quản trị doanh nghiệp

  Danh sách lớp Kỹ năng làm việc nhóm (12/12/2015 12:17:45 PM)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
can i take omeprazole before surgery link can i take omeprazole before surgery
cialis 20 mg dosage blood sugar levels
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  Thông báo danh sách lớp kỹ năng giao tiếp (04/12/2015 10:04:22 AM)
  Lớp học kỹ năng làm việc nhóm đợt 1 (03/12/2014 1:17:11 PM)
  Lớp Kỹ năng giao tiếp - Đợt 1 - Buổi 2 (26/11/2014 6:00:34 AM)
  Lịch học lớp kỹ năng làm việc nhóm đợt 1, tháng 11/2014 (18/11/2014 3:32:35 PM)
 
  Thông báo mở lớp kế toán trưởng (23/06/2015 5:14:50 PM)
should i cheat on my boyfriend boyfriend cheat i just cheated on my boyfriend
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ramipril hoste ramipril ramipril hexal 5 mg tabletten
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  Thông báo về việc Mở lớp Mini MBA - Quản trị kinh doanh ngắn hạn (25/12/2014 1:30:55 PM)
  Tuyển sinh lớp đào tạo đặc biệt “Marketing hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng” (24/12/2012 11:41:39 PM)
  Thông báo tuyển sinh Khoá đào tạo Chuyên viên Phân tích dữ liệu (14/12/2012 3:57:07 PM)

Giới thiệu

CIL CENTER - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG


1. Giới thiệu

          Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng là cơ sở đào tạo chuyên môn các lĩnh vực có tính chuyên sâu nhằm hoàn thiện các kỹ năng và phát triển các kỹ năng của cá nhân, trực thuộcPhân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum.
Trung tâm có chức năng tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn về các kỹ năng tổ chức, quản lý và thực thi công việc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cung cấp cho người học không chỉ những kiến thức cơ bản về mọi công việc thường ngày trong cuộc sống và trong quản lý, mà còn bồi dưỡng và thúc đẩy quá trình sáng tạo, đổi mới và cải tiến công việc một cách tích cực.

           Trung tâm quy tụ các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, có nhiều trải nghiệm thực tế, có bằng cấp cao, đã và đang tham gia điều hành các tổ chức kinh tế - xã hội và là những giảng viên nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy ở Trường Đại học.

           Trung tâm thường xuyên chiêu sinh các lớp đào tạo và bồi dưỡng cho cá nhân và tổ chức theo nhu cầu, mang đến cho người học những trải nghiệm thực tế, những tinh hoa trong quản lý công việc, những giá trị kết tinh của khoa học và đời sống.

2. Giá trị đạt được

            Mỗi khóa học do trung tâm tổ chức sẽ là một trải nghiệm chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, luôn gây bất ngờ cho người học, luôn sinh động, luôn sáng tạo và đầy tính hấp dẫn. Trung tâm luôn thiết kế các chương trình đào tạo với hy vọng cung cấp cho người học nhiều giá trị kết tinh, hy vọng sẽ làm thay đổi cả về tư duy lẫn nhận thức của mỗi người, tạo điều kiện để mỗi người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, cống hiến và thu hoạch nhiều thành quả trong môi trường công việc.

3. Dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng

            Trung Tâm đã, đang và sẽ nghiên cứu, thiết kế và biên soạn nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về hoàn thiện kỹ năng phát triển con người, đặc biệt là kỹ năng làm việc cho đội ngũ nhân viên nòng cốt và các cấp quản lý tại nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

            Trung tâm cung cấp dịch vụ đào tạo hàng loạt các khóa học kỹ năng cho khối hành chính công, các Sở, Ban, Ngành trong cả nước, phục vụ cho công cuộc cải cách hành chính, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa hội nhập quốc tế. 

            Trung tâm cung cấp dịch vụ đào tạo cá nhân bằng hình thức ghi danh học tập theo các chương trình do Trung tâm đề xuất, liên quan đến các khóa học kỹ năng của cuộc sống và yêu cầu của môi trường công việc.

4. Các hình thức đào tạo

            Đào tạo tại chỗ: Là hình thức tổ chức tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Để thực hiện hình thức này, đòi hỏi các Tổ chức phải liên hệ với Trung tâm, trao đổi xác định khóa học theo các chủ đề do Tổ chức lựa chọn. Trung tâm sẽ đưa giảng viên đến với lớp học, tổ chức quá trình dạy học ngay tại địa điểm của Tổ chức.

            Đào tạo tập trung: Tuyển sinh, hợp đồng đào tạo và tiến hành giảng dạy tại địa điểm của Trung tâm. Hình thức này đòi hỏi người học phải chọn lớp học, tiến hành đăng ký, ghi danh và theo học theo thời khóa biểu do Trung tâm sắp xếp.
 
5. Đối tượng phục vụ 

       •    Các cơ quan nhà nước, các tổ chức cộng đồng

            Chúng tôi cung cấp phục vụ cho các chương trình đào tạo thường niên, củng cố và phát triển nhân sự đủ năng lực cho các cơ quan nhà nước, Sở, Ban, Ngành thích ứng với hội nhập và công cuộc cải cách hành chính trên toàn lãnh thổ Việt nam. Các khóa học đều nhằm giải quyết những khó khăn chung về nhu cầu nâng cao năng lực làm việc cho các cấp quản lý sơ, trung, cao cấp, cụ thể:

            - Nâng cao năng lực quản lý, rèn luyện tư duy chiến lược, tầm nhìn lãnh đạo, năng lực thực thi công vụ hiệu quả, đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh bền vững cho tổ chức, chính quyền cho đối tượng là Lãnh đạo cấp Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch thành phố, huyện thị, xã; Trưởng, phó phòng các Sở ban ngành, cấp thành phố, huyện thị.
 
            - Cán bộ một cửa, văn phòng, thống kê, cán bộ mặt trận., cán bộ Đoàn Đại biểu quốc hội: Xây dựng thái độ và kỹ năng giao tiếp với quần chúng khéo léo, tự tin, có sức thuyết phục từ các cấp cơ sở, bởi cán bộ cơ sở là người sát dân nhất, hiểu dân nhất, nhưng lại thiếu đào tạo kỹ năng mềm, gây xung đột không đáng có, hiểu lầm hoặc truyền thông, giải thích các chủ trương chính sách của cấp trên thiếu thuyết phục, thậm chí máy móc, khô cứng, không sâu sát với thực tế và cách hiểu của người dân.

             - Cán bộ địa chính, cán bộ lãnh đạo UBND xã, huyện, thành phố: Ngoài hiểu biết về chính sách quản lý đất đai, đền bù, giải tỏa, là những kiến thức nghiệp vụ, còn hiểu biết xã hội, đời sống, tâm lý người dân, biết cách cương nhu đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng trên cơ sở nhân văn, đạo lý con người, tạo lòng tin và chinh phục người dân, thuyết phục và giải thích thấu đáo chủ trương của cấp trên để giảm thiểu tối đa các khiếu nại, kiện tụng và tranh chấp lên đến các cấp cao, gây rối loạn trật tự xã hội, ảnh hưởng uy tín của lãnh đạo, nhà nước.

        •     Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trong mọi lĩnh vực

            Sức mạnh của bất kỳ tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nào cũng luôn đồng hành với việc học của nhà lãnh đạo và việc học của các nhân viên trong chính tổ chức đó. Thông qua các chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho từng đơn vị, doanh nghiệp, chúng tôi tự hào mang đến cho người học những kiến thức bổ ích, trải nghiệm thú vị, kỹ năng thiết yếu, phương pháp làm việc hiệu quả, cách thức thực hiện công việc và nhiệm vụ cụ thể.

        •    Các cá nhân có nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng

             Giá trị cá nhân luôn quan trọng trong mọi tình huống và hoàn cảnh, mỗi cá nhân cần hoàn thiện mình trên mọi phương diện để có thể thích nghi tốt nhất với môi trường kinh tế - xã hội đầy cam go và thử thách. Chính những khóa học mà Trung tâm cung cấp sẽ góp phần cho mỗi cá nhân thực hiện tốt các kỹ năng vốn có của mình.

Có thể xem chi tiết các chương trình đào tạo bội dưỡng tại đây:
         
           - Danh mục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2013

           - Danh mục các chương trình đào tạo kỹ năng dành cho khối doanh nghiệp 2013doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge