UD-CK

CALENDRIER DE TRAVAIL

Lịch công tác Tuần thứ 30 (03/8-09/8/2020)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

03/8/2020

 

14H00

Thống nhất phương án thi tuyển và xét tuyển năm 2020

HĐTS theo QĐ số 1704/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2020 rút gọn, gồm:
- Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng ĐT; Thủ trưởng các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc; Lãnh đạo Ban ĐT trong HĐTS;
- Mời TS. Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng Ban Đào tạo.

Họp trực tuyến

Chủ tịch HĐTS

THỨ NĂM

06/8/2020

10H00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trực tuyến

Như bên.

Họp trực tuyến

Chủ tịch Công đoàn

14H00

Tiếp cán bộ, viên chức.

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H601

BCH Công đoàn

THỨ SÁU

07/8/2020

08H00

Họp BCH Đảng ủy tháng 8 trực tuyến

Như bên.

Họp trực tuyến

Bí thư Đảng ủy

THỨ BẢY

08/8/2020

08H00

Nội dung họp trực tuyến:

- Họp Giao ban tháng 8/2020.

- Họp xét thi đua năm học 2019-2020.

- Trưởng, Phó các bộ phận Phòng, Khoa;

- Tổ thư viện.

Phòng H303

Giám đốc