LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 21 (21/5/2018 đến 27/5/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21-27/5/2018

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

(23/5/2018)

13h00

 Ngày hội văn hoá và ẩm thực Việt Nam - Lào- Pháp

 - Ban Giám đốc
 - Đoàn Thanh niên
 - Tổ HTQT
 - Tổ truyền thông
 - Sinh viên các nước Lào, Pháp và đại diện SV Việt Nam

 Nhà Công vụ

Đoàn Thanh niên PHvà Tổ HTQT

NĂM

(24/5/2018)

09h00

 Làm việc với Đoàn đại học Valenciennes, Pháp về các dự án phát triển hợp tác giữa hai trường

 - Giám đốc

 - Tổ Hợp tác Quốc tế

 Phòng họp khu A

Giám đốc Phân hiệu

14h00

 Làm việc với Đoàn đại học Valenciennes, Pháp về việc phát triển ngôn ngữ tiếng Pháp tại Kon Tum

- Giám đốc

 - Tổ Hợp tác Quốc tế

 Phòng họp khu A

Giám đốc Phân hiệu

13h30

 Chương trình giao lưu phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

 - ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện lãnh đạo các Ban: CTHSSV, KHCN&MT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK HSV;
 - Đại diện BTC Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018;
 - Sinh viên được triệu tập theo Công văn 1591/ĐHĐN-HSSV ngày 15/5/2018.

 Hội trường - 41 Lê Duẩn

BTC Giải thưởng

SÁU

(25/5/2018)

7h30

 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

 Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

 VP Công đoàn H304 (khu nhà 7 tầng)

Chủ tịch Công đoàn PH

9h00

 Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN mở rộng để thực hiện quy trình bổ nhiệm 
Giám đốc ĐHĐN

 Như Bước 2, Kế hoạch số 1655/KH-ĐHĐN ngày 17/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN về kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự

 Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy Giám đốc ĐHĐN

14h00

 Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt ĐHĐN về nhân sự đề nghị bổ nhiệm Giám đốc ĐHĐN

 Như Bước 4, Kế hoạch số 1655/KH-ĐHĐN ngày 17/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN về kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự.

 Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy Giám đốc ĐHĐN

BẢY

(26/5/2018)

07h00

 Thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018 – K37 (Thi môn thứ nhất)

 - Hội đồng thi SĐH đợt 1 năm 2018 – K37;

 - Thí sinh dự thi SĐH đợt 1 năm 2018 – K37.

 Khu B – Phân hiệu

Chủ tịch HĐ thi

13h00

 Thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018 – K37 (Thi môn thứ hai)

- Hội đồng thi SĐH đợt 1 năm 2018 – K37;

- Thí sinh dự thi SĐH đợt 1 năm 2018 – K37.

 Khu B – Phân hiệu

Chủ tịch HĐ thi

CHỦ NHẬT

(27/5/2018)

07h00

 Thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018 – K37 (Thi môn thứ ba)

 - Hội đồng thi SĐH đợt 1 năm 2018 – K37;

 - Thí sinh dự thi SĐH đợt 1 năm 2018 – K37.

 Khu B – Phân hiệu

Chủ tịch HĐ thi

 

 Lịch công tác ĐHĐN