LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 29 (16/07/2018 – 22/07/2018)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

(16/07/2018)

14h00

Họp phối hợp xử lý mái kè thuộc Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (điều chỉnh)

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Lãnh đạo Ban CSVC; Chuyên viên theo dõi dự án;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Lãnh đạo; Chuyên viên theo dõi CSVC;
- Đơn vị QLDA; TVGS; TVTK; Liên doanh Nhà thầu xây lắp: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công trình.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018

Theo Quyết định số 2013/QĐ-ĐHĐN ngày 14/6/2018 của GĐ ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

BA (17/07/2018)

13h30

Họp đánh giá cán bộ quản lý và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

Theo Quyết định số 496/QĐ-PHKT ngày 04/07/2018 v/v thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng