LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 47 (19-25/11/2018)

Thứ/ngày

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

19/11/2018

8h00

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2017 - 2018

- ĐHĐN: Đảng ủy; Ban Giám đốc; BTV Công đoàn; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức; Chủ tịch Hội CCB; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó các Ban; Kế toán trưởng;

- Cơ quan ĐHĐN, các CSGDĐHTV: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV, Bí thư các chi bộ; Trưởng các Phòng; Trưởng các Khoa; các nhà giáo là Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Phó Giáo sư;

- Các đơn vị trực thuộc (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Viện, Khoa, Trung tâm): Trưởng và Phó đơn vị;

- Đại diện các tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng;

- Sinh viên được điều động (theo Công văn số 3941/ĐHĐN-HSSV ngày 12/11/2018 của ĐHĐN);

- Các đại biểu khách mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ BẢY

24/11/2018

6h30

Thi tuyển cao học đợt 2 năm 2018 – Khóa 38(bổ sung)

- Trưởng điểm thi

Cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Chủ tịch Hội đồng