UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần 69 (22-28/04/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ BA

23/04/2019

10h00

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN và

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

các Phó Giám đốc ĐHĐN

- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc; các thành viên Hội đồng ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó các Ban chức năng; Ban Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Phó Viện trưởng - phụ trách Viện VN-UK; Phó Viện trưởng Viện DNIIT; Trưởng, Phó các Khoa; Ban Giám đốc các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN; Giáo sư, Phó Giáo sư, TSKH, Giảng viên cao cấp và tương đương;

- Các CSGDĐHTV: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Giáo sư, Phó Giáo sư, TSKH, Giảng viên cao cấp và tương đương;

- Đại biểu khách mời;

- CBVC có quan tâm.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Lãnh đạo

Bộ GD&ĐT

14h00

Nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN “Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến độ bền và khả năng chống ăn mòn cốt thép trong bê tông”, mã số: B2017-ĐN02-21

- Theo QĐ số 08/QĐ-QKHCN ngày 10/4/2019 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS

Trương Hoài Chính

14h30

Buổi giới thiệu về Chương trình học bổng KHCN đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ du học nước ngoài của tập đoàn VINGROUP

- ĐHĐN: Đại diện Lãnh đạo các Ban: ĐT, CTSV;

- Các Trường: ĐHBK, ĐHSP, ĐHSPKT, CĐCNTT, Viện VNUK: Đại diện Lãnh đạo các Phòng: ĐT, CTSV;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc Vận hành Chương trình

Phát triển Nguồn lực Công nghệ - VINGROUP

THỨ TƯ

24/04/2019

8h00

Khai mạc Khoá Tập huấn công tác thông tin học liệu và truyền thông ĐHĐN năm 2019

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện lãnh đạo: VP, Ban ĐT, KHCN&MT, ĐBCLGD, CSVC, KHTC, HTQT, CTHSSV; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng; cán bộ được cử tham gia tập huấn thông tin học liệu và truyền thông; 

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện lãnh đạo: Thư viện, Trung tâm học liệu, Đơn vị tác nghiệp truyền thông; cán bộ được cử tham gia tập huấn thông tin học liệu và truyền thông;

- Báo cáo viên theo giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

9h00

(cả ngày)

Tập huấn công tác thông tin học liệu

(từ ngày 24/4/2019 đến 26/4/2019)

- ĐHĐN: Trung tâm TTHL&TT: Giám đốc và các chuyên viên có liên quan;

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Cán bộ thư viện, trung tâm học liệu được cử tham gia tập huấn; 

- Báo cáo viên theo giấy mời.

 Trung tâm TTHL&TT

Tầng 11 - Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc

Trung tâm TTHL&TT

16h00

Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN

 

- Như  trên;

- Mời đ/c Nguyễn Văn Hưng Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Trường CĐCNTT và đ/c Nguyễn Đình Viễn Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Phòng họp 2

Khu A

 41 Lê Duẩn

Bí thư

Đoàn ĐHĐN

 

18h30

Chương trình Rung Chuông Vàng

- Sinh viên và giảng viên phân hiệu;

- Học sinh và giáo viên các trường THPT.

Hội trường C

BTC

THỨ NĂM

25/04/2019

9h00

Họp trao đổi nghiệp vụ về

công tác thi đua, khen thưởng

- ĐHĐN: Ban PC&TĐ;

- Các CSGDĐHTV, Khoa GDTC, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện lãnh đạo Phòng, bộ phận chuyên môn, chuyên viên trực tiếp phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.

Phòng họp 2

Khu A

 41 Lê Duẩn

Phó Trưởng Ban PC&TĐ    

THỨ SÁU

26/04/2019

8h00

(cả ngày)

Tập huấn công tác truyền thông ĐHĐN năm 2019

- ĐHĐN:  Trung tâm TTHL&TT: Giám đốc và các chuyên viên có liên quan; Ban Biên tập website ĐHĐN (A. Hiếu, C. Ngọc, C. Mi); Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng; cán bộ các VP, Ban chức năng được cử tham gia tập huấn;

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Cán bộ và cộng tác viên truyền thông được cử tham gia tập huấn;

- Báo cáo viên theo giấy mời.

Phòng 8014

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc

Trung tâm TTHL&TT