UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần 82 (15-21/07/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

15/07/2019

14h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn (1558 – 1777)” Mã số: B2017.DNA.19

- Theo QĐ số 1791/QĐ-BGDĐT, ngày 25/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Trương Công Huỳnh Kỳ

THỨ BA

16/07/2019

8h00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

- Đại diện BTV Thành ủy Đà Nẵng;

- Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy Đà Nẵng;

- ĐHĐN: BCH Đảng bộ; Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng;

- BTV các đảng ủy cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

8h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: “Ứng dụng mô hình input-output trong phân tích kinh tế và môi trường – Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam”, Mã số: B2017-ĐN04-01

- Theo QĐ số 40/QĐ-QKHCN, ngày 20/6/2019 của Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN, ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Đào Hữu Hòa

16h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng cổng thông tin thực tế ảo tích hợp nội dung đa phương tiện ĐHĐN”, Mã số: T2018-ĐN01-04

- Theo QĐ số 2083/QĐ-ĐHĐN, ngày 10/7/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng TS. Trần Đình Khôi Quốc

THỨ TƯ

17/07/2019

08h00

Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

- ĐHĐN: Giám đốc, Chánh VP, Trưởng các Ban;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo;
- Theo Công văn số 2938/BGDĐT-GDĐH ngày 11/7/2019 của Bộ GD&ĐT.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (chủ trì Hội nghị)
- Giám đốc ĐHĐN (chủ trì điểm cầu Đà Nẵng)

16h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu dự báo xu thế biến đổi chất lượng nước cho hệ thống sông thành phố Đà Nẵng dưới tác động của hoạt động phát triển kinh tế xã hội”, Mã số: B2017-DNA-10 (MT-01)

- Theo QĐ số 2103/QĐ-ĐHĐN ngày 11/7/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Võ Văn Minh

THỨ NĂM

18/07/2019

15h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn

THỨ SÁU

19/07/2019

14h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN của NCS Võ Thị Thùy Trang, Ngành: Kế toán, Mã số: 62.34.03.01

- Theo QĐ số 1790/QĐ-ĐHĐN ngày 12/6/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

THỨ BẢY

20/07/2019

08h00

Họp xét thi đua 2019

- Hội đồng thi đua

Phòng họp A

Giám đốc

14h00

Làm việc với khoa điện Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật

- Các trưởng Phòng, Khoa.

 

Phòng họp A

 

 

 

Giám đốc