Hội thảo khoa học

UD-CK tiếp tục là đơn vị chủ trì hội thảo quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên- CoSED” Lần thứ 2/2018

Kế thừa sự thành công từ hội thảo lần thứ 1 được tổ chức vào ngày 17/2/2017, UD-CK tiếp tục là đơn vị chủ trì hội thảo quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên – CoSED” lần thứ 2/2018 sẽ được tổ chức tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum vào ngày 16/6/2018.

15/05/2018 17:01 PM Đã xem: 45

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018 (The 2nd National Conference on Social - Economic Development in the Central Highlands 2018)

Tây Nguyên là vùng đất có vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của Quốc gia. Cùng với cả nước, Đảng, chính quyền và cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên đã và đang có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội

08/01/2018 16:35 PM Đã xem: 372

Giải pháp khai thác giá trị tăng thêm cho các loại nông sản chính trên địa bàn Tây Nguyên

Tây Nguyên là vùng có nhiều lợi thế so sánh về cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu, cao su và cây công nghiệp hàng năm như mía, mỳ. Sản xuất nông nghiệp đã đạt được một số thành tựu nhất định góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Tuy nhiên việc phát triển sản xuất và tiêu thụ các loại nông sản chính vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ.

04/12/2017 16:42 PM Đã xem: 133

Hội thảo "Giải pháp ADS CIVIL cho thiết kế hạ tầng xây dựng giao thông"

Ngày nay, cùng với sự tiến bộ về khoa học công nghệ thì phát triển thiết kế hạ tầng xây dựng giao thông trở thành một xu thế thiết yếu của ngành xây dựng tại Việt Nam. Có rất nhiều giải pháp để hướng đến sự bền vững cho các công trình giao thông, một trong những giải pháp thiết kế hiện đại và bền vững là giải pháp ADS Civil.

04/12/2017 13:09 PM Đã xem: 155

Tọa đàm khoa học đề tài cấp quốc gia Kx01.03/16-20 - Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới và giải pháp khắc phục

Sáng ngày 26/08/2017, vào lúc 8h00 tại hội trường C – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã diễn ra buổi Tọa đàm khoa học cấp quốc gia dưới sự chủ trì của trường Đại học Kinh tế quốc dân, UBND tỉnh Kon Tum và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum với chủ đề “Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Kon Tum: Thực trạng và giải pháp khắc phục”

13/09/2017 08:42 AM Đã xem: 110