UD-CK

Học bổng - Du học

Học bổng lãnh đạo Nhật Bản IATSS FORUM 2019

Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019 theo Công văn số 03051810/VICC-IATSS.

11/05/2018 16:48 PM Đã xem: 850

Sinh viên phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum vui mừng đón nhận học bổng của tổ chức Rhone - Mekong

Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2017, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với tổ chức Rhone - Mékong tiến hành trao 30 suất học bổng cho sinh viên là người dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi năm học 2016-2017.

04/12/2017 10:26 AM Đã xem: 589