UD-CK

TRẮC NGHIỆM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP HOLLAND

THÔNG TIN HỌC SINH
Lưu ý: Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo các trường bên dưới.
Họ và tên: *
Trường THPT: *
Số điện thoại liên hệ: *
Format: Vui lòng nhập đúng số điện thoại và đủ 10 số
Email:*
Facebook: *
Địa chỉ: *
Ngành dự kiến theo học: *
TRẮC NGHIỆM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Đọc và click chọn từng ý bạn cho là đúng với bản thân trong mỗi bảng dưới đây.
STT Nhóm 1: R (Realistic - Thực tế) Chọn
1 Tôi thích làm công việc ngoài trời hơn là trong phòng học, văn phòng
2 Tôi thích làm những công việc có thể thấy được kết quả ngay
3 Tôi thích làm việc sử dụng tay chân hơn là sử dụng trí óc
4 Tôi thích tiếp xúc với thiên nhiên, động vật cây cỏ
5 Tôi làm các công việc thủ công như gấp giấy, cắt, dán, đan, móc
6 Tôi có thể vận hành, điều khiển các máy móc thiết bị
7 Tôi là người thích nghi với môi trường mới
8 Tôi suy nghĩ thực tế
9 Tôi có tính tự lập
STT Nhóm 2: I (Investigative - Nghiên cứu) Chọn
1 Tôi có khả năng giải quyết các vấn đề
2 Tôi thích suy nghĩ về những vấn đề phức tạp, làm những công việc phức tạp
3 Tôi tự tổ chức công việc mình phải làm
4 Tôi thích những hoạt động điều tra, phân loại, kiểm tra, đánh giá
5 Tôi có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán những vấn đề
6 Tôi thích thực hiện các thí nghiệm hay nghiên cứu
7 Tôi biết suy nghĩ mạch lạc, chặt chẽ
8 Tôi có khả năng phân tích vấn đề
9 Tôi có tìm hiểu khám phá nhiều vấn đề mới
STT Nhóm 3: A (Artistic - Nghệ sĩ, nghệ thuật, thẩm mỹ) Chọn
1 Tôi thoải mái bộc lộ những ý thích
2 Tôi thích làm những công việc mới, những công việc đòi hỏi sự sáng tạo
3 Tôi có khả năng viết, trình bày ý tưởng của mình
4 Tôi có năng khiếu âm nhạc
5 Tôi có thể chụp hình hoặc vẽ tranh, trang trí, điêu khắc
6 Tôi có khả năng thuyết trình, diễn xuất
7 Tôi thích sự tự do, không theo những quy định, quy tắc
8 Tôi có óc tưởng tượng phong phú
9 Tôi là người dễ xúc động
STT Nhóm 4: E (Enterprise - Kinh doanh, dám nghĩ dám làm) Chọn
1 Tôi muốn người khác phải kính trọng, nể phục tôi
2 Tôi là người thích cạnh tranh và muốn mình phải giỏi hơn người khác
3 Tôi thích gây ảnh hưởng đến người khác
4 Tôi thường đặt ra những mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống
5 Tôi thích các công việc quản lý, đánh giá
6 Tôi có khả năng diễn đạt, tranh luận và thuyết phục người khác
7 Tôi là người người năng động
8 Tôi có tính quyết đoán
9 Tôi là người có tính phiêu lưu mạo hiểm
STT Nhóm 5: S (Social - Tính xã hội) Chọn
1 Tôi có khả năng hòa giải, giải quyết những sự việc mâu thuẫn
2 Tôi mong muốn mình có thể đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn
3 Tôi thích các hoạt động vì mục tiêu chung của cộng đồng, xã hội
4 Tôi thích các hoạt động chăm sóc sức khỏe của bản thân và người khác
5 Tôi là người biết lắng nghe
6 Tôi thích khuyên bảo, huấn luyện hoặc giảng giải cho người khác
7 Tôi là người lịch sự, tử tế
8 Tôi thích gặp gỡ làm việc với con người
9 Tôi là người thân thiện hay giúp đỡ người khác
STT Nhóm 6: C (Conventional - Công chức) Chọn
1 Tôi thích làm việc với các con số, làm việc theo hướng dẫn, quy trình
2 Tôi thích lập thời khóa biểu, sắp xếp lịch làm việc
3 Tôi thích dự kiến các khoản thu, chi
4 Tôi thường đặt ra những mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống
5 Tôi thích các công việc lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin
6 Tôi thích các công việc tính toán, sổ sách, ghi chép tài liệu
7 Tôi là chu đáo, chính xác và đáng tin cậy
8 Tôi có tính cẩn thận
9 Tôi là có đầu óc sắp xếp, có tổ chức