UD-CK

THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Lâm Sơn Vương 30/10/1980 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07515 VLVH12/0059 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
2 Nguyễn Thị Thanh Vân 30/04/1987 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07514 VLVH12/0058 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
3 Trần Lê Trúc Vy 22/04/1981 Phú YênNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07513 VLVH12/0057 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
4 Võ Văn Vinh 10/08/1980 Bình ĐịnhNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07512 VLVH12/0056 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
5 Vũ Thị Minh Uyên 20/12/1984 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07511 VLVH12/0055 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
6 Tạ Thành Tấn 21/06/1969 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Khá 07510 VLVH12/0054 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
7 Đinh Thị Ngọc Ty 30/10/1972 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07509 VLVH12/0053 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
8 Nguyễn Anh Tuấn 03/04/1970 Nghệ AnNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Khá 07508 VLVH12/0052 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
9 Đặng Khoa Trường 20/10/1983 Bình ĐịnhNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07507 VLVH12/0051 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
10 Lý Thị Mộng Truyền 15/09/1984 Quảng NgãiNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07506 VLVH12/0050 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
11 Vi Thị Mỹ Trinh 15/04/1979 Quảng NgãiNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07505 VLVH12/0049 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
12 Nguyễn Thị Tú Trinh 10/12/1984 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07504 VLVH12/0048 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
13 Huỳnh Thị Trang 21/04/1975 Bến TreNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07503 VLVH12/0047 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
14 Muộn Văn Tiến 01/05/1971 Hòa BìnhNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07502 VLVH12/0046 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
15 Hồ Thị Như Thúy 02/08/1983 Gia LaiNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07501 VLVH12/0045 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
16 Lê Thị Bích Thủy 05/03/1978 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Khá 07500 VLVH12/0044 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
17 Bùi Thị Thanh Thảo 21/11/1987 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Khá 07499 VLVH12/0043 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
18 Nguyễn Nguyên Thạch Thảo 21/11/1987 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07498 VLVH12/0042 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
19 Lê Thị Phương Thảo 28/02/1982 Bình ĐịnhNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07497 VLVH12/0041 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012
20 Y Thu 02/05/1983 Gia Lai - Kon TumNữ Sơ rá Việt Nam Quản trị kinh doanh quốc tế 2012 Trung bình khá 07496 VLVH12/0040 Đợt 1-2012 972/QА-ĐHĐN ngày 29-02-2012 Đại học hệ VLVH 2007-2012