UD-CK

THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Bùi Xuân Huỳnh 09/03/1989 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05733 CQ11/ 0066 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
2 Hà Thị Bích Hoà 02/11/1989 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05732 CQ11/ 0065 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
3 Nguyễn Văn Hoá 10/05/1987 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05731 CQ11/ 0064 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
4 Lê Thị Quý Hiền 29/11/1989 Thừa Thiên HuếNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05730 CQ11/ 0063 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
5 Hà Thị Thanh Minh Hiếu 05/09/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05729 CQ11/ 0062 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
6 Hoàng Văn Hải 10/01/1988 Hà TỉnhNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05728 CQ11/ 0061 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
7 Đặng Hải Hà 16/11/1989 Đà NẵngNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05727 CQ11/ 0060 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
8 Lê Thị Hà 25/10/1988 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05726 CQ11/ 0059 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
9 Phan Thị Trường Giang 24/07/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05725 CQ11/ 0058 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
10 Lê Thị Thu Đẳng 25/03/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05724 CQ11/ 0057 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
11 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 27/04/1988 Đắk LắkNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05723 CQ11/ 0056 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
12 Đỗ Thị Thuỳ Dịu 27/04/1988 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05722 CQ11/ 0055 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
13 Nguyễn Thị Diệp 16/01/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05721 CQ11/ 0054 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
14 Ngô Ngọc Diệp 26/06/1989 Đà NẵngNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Giỏi 05720 CQ11/ 0053 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
15 Bùi Hùng Cường 23/10/1988 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05719 CQ11/ 0052 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
16 Nguyễn Xuân Bình 10/09/1989 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05718 CQ11/ 0051 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
17 Phạm Thị Mỹ Yến 01/02/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Trung bình khá 05717 CQ11/ 0050 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
18 Vũ Đình Tư 14/10/1987 Kon TumNam Kinh Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Trung bình khá 05716 CQ11/ 0049 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
19 Lê Ngọc Anh Tuân 21/02/1988 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Trung bình khá 05715 CQ11/ 0048 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
20 Dương Thị Bích Trâm 02/05/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Kinh tế phát triển 2011 Khá 05714 CQ11/ 0047 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011