UD-CK

THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Đặng Thị Hồng Cẩm 10/10/1990 Bình ĐịnhNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2012 Giỏi 8844 CQ12/0417 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
2 Phạm Phú Bình 16/04/1990 Quảng NgãiNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2012 Trung bình khá 8843 CQ12/0416 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
3 Ngô Thị Ánh 16/09/1989 Hà NộiNữ Kinh Việt Nam Tài chính - Ngân hàng 2012 Trung bình khá 8842 CQ12/0415 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
4 Trần Thị Xuân 18/08/1989 Hà TĩnhNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Giỏi 8841 CQ12/0414 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
5 Nguyễn Thị Tuyến 12/10/1990 Hưng YênNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8840 CQ12/0413 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
6 Trần Ngọc Diễm Trinh 03/04/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8839 CQ12/0412 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
7 Nguyễn Thị Thu Trang 25/02/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8838 CQ12/0411 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
8 Trần Thị Thu Trâm 10/01/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Khá 8837 CQ12/0410 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
9 Đặng Thị Thùy Trâm 20/12/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8836 CQ12/0409 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
10 Lưu Thị Khánh Tiên 02/06/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8835 CQ12/0408 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
11 Trần Thị Thanh Thuý 12/07/1989 Gia Lai - Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8834 CQ12/0407 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
12 Trần Thị Thu Thuỷ 29/08/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8833 CQ12/0406 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
13 Đào Văn Thành 10/10/1990 Thanh HóaNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình 8832 CQ12/0405 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
14 Lê Văn Tân 20/11/1990 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8831 CQ12/0404 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
15 Đỗ Thị Phượng 26/05/1990 Đăk LăkNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Khá 8830 CQ12/0403 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
16 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 03/07/1990 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8829 CQ12/0402 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
17 A Ni 25/12/1990 Kon TumNữ Rơ ngao Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8828 CQ12/0401 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
18 Đặng Thị Thuỳ Nương 20/04/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8827 CQ12/0400 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
19 Bùi Tấn Lực 15/10/1988 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8826 CQ12/0399 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012
20 Nguyễn Thị Loan 09/01/1990 Đăk LăkNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2012 Trung bình khá 8825 CQ12/0398 Đợt 2-2012 5186/QА-ĐHĐN ngày 29-08-2012 Đại học hệ chính quy 2008-2012