UD-CK

THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Nguyễn Trường Tín 30/04/1989 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05753 CQ11/ 0086 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
2 Trần Lê Bích Thu 11/09/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05752 CQ11/ 0085 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
3 Trần Thị Lệ Thu 07/08/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05751 CQ11/ 0084 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
4 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 20/11/1990 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05750 CQ11/ 0083 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
5 Nguyễn Thị Kim Thanh 09/09/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05749 CQ11/ 0082 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
6 Huỳnh Ngọc Tâm 03/04/1988 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05748 CQ11/ 0081 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
7 Nguyễn Thị Sự 22/10/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05747 CQ11/ 0080 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
8 Phạm Thị Cúc Sương 30/12/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05746 CQ11/ 0079 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
9 Đào Thị Ly Sa 06/02/1989 Bình Trị ThiênNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Giỏi 05745 CQ11/ 0078 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
10 Trần Anh Quốc 02/04/1988 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05744 CQ11/ 0077 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
11 Tô Thị Nhung 28/09/1989 Thanh HóaNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05743 CQ11/ 0076 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
12 Lê Thanh Thảo Nguyên 10/09/1989 Gia LaiNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05742 CQ11/ 0075 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
13 Đào Văn Ngọc 24/11/1989 Gia LaiNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05741 CQ11/ 0074 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
14 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12/02/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05740 CQ11/ 0073 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
15 Dương Hồ Thuý Nga 13/01/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05739 CQ11/ 0072 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
16 Lê Thị Thanh Nga 10/10/1988 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Giỏi 05738 CQ11/ 0071 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
17 Đào Đức Mai 25/09/1989 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05737 CQ11/ 0070 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
18 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 18/10/1989 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05736 CQ11/ 0069 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
19 Võ Thị Hường 13/11/1989 Quảng NgãiNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Khá 05735 CQ11/ 0068 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011
20 Phan Thanh Hùng 02/11/1989 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh tổng quát 2011 Trung bình khá 05734 CQ11/ 0067 Đợt 1-2011 4446/QА-ĐHĐN ngày 18-08-2011 Đại học hệ chính quy 2007-2011