THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Y Pha 04/02/1987 Kon TumNữ Triêng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104091 DDP.6.0146.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
2 Đỗ Thị Như Ý 06/02/1985 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Khá DND.6.0104090 DDP.6.0145.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
3 Y Xui 07/10/1986 Kon TumNữ Triêng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104089 DDP.6.0144.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
4 Kring Vươn 15/10/1965 Kon TumNam Triêng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104088 DDP.6.0143.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
5 Nguyễn Quang Vinh 07/04/1982 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104087 DDP.6.0142.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
6 Y Tý 19/07/1985 Kon TumNữ Triêng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104086 DDP.6.0141.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
7 Nguyễn Thị Thanh Tý 20/12/1975 Hà TĩnhNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104085 DDP.6.0140.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
8 Trương Quang Trung 01/09/1975 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104084 DDP.6.0139.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
9 A Trực 03/04/1985 Kon TumNam Triêng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104083 DDP.6.0138.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
10 A Tríu 10/10/1987 Kon TumNam Rơ Ngao Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104082 DDP.6.0137.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
11 Trần Văn Tiến 04/04/1986 Kon TumNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104081 DDP.6.0136.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
12 Y Thứ 11/10/1987 Kon TumNữ Triêng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104080 DDP.6.0135.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
13 Y Thu 14/04/1986 Kon TumNữ Triêng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104079 DDP.6.0134.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
14 Võ Thị Lệ Thu 30/06/1982 Gia LaiNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Khá DND.6.0104078 DDP.6.0133.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
15 Bùi Thị Lệ Thu 27/01/1979 Hòa BìnhNữ Mường Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104077 DDP.6.0132.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
16 Trần Đình Thi 10/10/1974 Hà TĩnhNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104076 DDP.6.0131.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
17 Bùi Thị Thảo 10/09/1981 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Luật học 2018 Khá DND.6.0104075 DDP.6.0130.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
18 Y Sưm 10/07/1989 Kon TumNữ Xê Đăng Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104074 DDP.6.0129.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
19 Nguyễn Văn Bá Sơn 10/10/1969 Bình ĐịnhNam Kinh Việt Nam Luật học 2018 Khá DND.6.0104073 DDP.6.0128.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017
20 Y Sen 10/10/1983 Kon TumNữ Ka Dong Việt Nam Luật học 2018 Trung bình khá DND.6.0104072 DDP.6.0127.18 Đợt 1-2018 278/QĐ-ĐHĐN ngày 22-01-2017 Đại học hệ VLVH 2013-2017