UD-CK

Liên thông TC lên ĐH hệ VLVH

 

STT

 

Ngành đào tạo Thời gian đào tạo Xét kết quả học tập bậc Trung cấp Xét điểm thi THPT & Xét học bạ THPT

Đơn vị liên kết

 

1

 

   Kế toán 06 học kỳ Điểm  trung bình học tập trình độ trung cấp. (Điểm TB này là trung bình cho tất cả các môn trong chương trinh học) >=5.0 (Đối với thang điểm 10), >=2.0 (Đối với thang điểm 4).
  1.Toán, Lý, Hóa
  2.Toán, Địa, GDCD
  3.Văn, Sử, Địa 
  4.Văn, Toán, T. Anh

 
 

 

2

 

   Quản trị kinh doanh 06 học kỳ    

 

3

 

   Giáo dục mầm non 06 học kỳ  

Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 

4

 

   Giáo dục tiểu học 06 học kỳ  

Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 

HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

      - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu ĐHĐN)
      - Bản sao hợp lệ kết quả thi THPT, học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT, BTVH
      - Bản sao hợp lệ kết quả học tập, bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng 
      - Minh chứng hợp lệ để hưởng các chính sách ưu tiên
      - 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo
      - Lệ phí đăng ký xét tuyển: 410.000 đồng

 

ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP: >=10 học viên


THỜI GIAN XÉT TUYỂN: 04 đợt/năm (Tháng 4, 7, 10, 12 hàng năm)