UD-CK

Đại học bằng 2 hệ VLVH

 

 STT 

 

Ngành đào tạo  Thời gian Đào tạo  Xét kết quả học bậc Bằng ĐH thứ nhất

 

1

 

   Quản trị kinh doanh 05 học kỳ

Điểm trung bình học tập bằng Đại học thứ nhất (Điểm TB này là trung bình cho tất cả các môn trong chương trình học) >=5.0 (Đối với thang điểm 10), >=2.0 (Đối với thang điểm 4).

 

2

 

   Tài chính - Ngân hàng

 

3

 

   Kế toán

 

4

 

   Kinh tế xây dựng

 

5

 

   Luật kinh tế

 

6

 

   Ngôn ngữ Anh

 

HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

     - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu ĐHĐN)
     - Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm 
     - Minh chứng hợp lệ để hưởng các chính sách ưu tiên
     - 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo
     - Lệ phí đăng ký xét tuyển: 500.000 đồng (riêng Ngôn ngữ Anh 800.000 đồng)

 

ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP: >=10 học viên


THỜI GIAN XÉT TUYỂN: 04 đợt/năm (Tháng 4, 7, 10, 12 hàng năm)