UD-CK

Đại học hệ VLVH

 

 STT 

 

Ngành đào tạo  Thời gian Đào tạo  Tổ hợp xét điểm thi THPT & xét học bạ THPT

 

1

 

   Kế toán 08 học kỳ

               1. Toán + Lý + Hóa

               2. Toán + Địa + GDCD

               3. Văn + Sử + Địa

               4. Văn + Toán + Anh

 

2

 

   Quản trị kinh doanh 08 học kỳ

 

3

 

   Luật kinh tế 08 học kỳ

 

4

 

   Kinh tế phát triển 08 học kỳ

 

5

 

   Tài chính - Ngân hàng 08 học kỳ

 

6

 

   Công nghệ thông tin 10 học kỳ

               1. Toán + Lý + Hóa

               2. Toán + Lý + Anh

               3. Toán + Lý + Địa

               4. Văn + Toán + Anh

 

7

 

   Kỹ thuật điện, điện tử 10 học kỳ

 

8

 

   Kinh tế xây dựng 09 học kỳ

 

9

 

   Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 10 học kỳ

 

HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

     - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu ĐHĐN)

     - Bản sao hợp lệ kết quả thi THPT, học bạ THPT

     - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT

     - Minh chứng hợp lệ để hưởng các chính sách ưu tiên

     - 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo

     - Lệ phí đăng ký xét tuyển: 300.000 đồng

 

ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP: >=10 học viên


THỜI GIAN XÉT TUYỂN: 04 đợt/năm (Tháng 4, 7, 10, 12 hàng năm)