UD-CK

Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA

1. NGÀNH: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

STT

 

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện nay do Đại học Đà Nẵng đảm nhận, các điều kiện tuyển sinh của các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy   

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:  

- Kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế; Kiến thức cơ bản về khoa học quản lý; Kiến thức cơ bản về chính trị xã hội; Kiến thức  khoa học bổ trợ

- Phương pháp nghiên cứu và tác nghiệp.

- Hiểu rõ cơ cấu tổ chức trong bộ máy Nhà nước

- Có kiến thức chuyên sâu về khoa học hành chính, hành chính công

- Hiểu và nắm vững kiến thức pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể

- Có kiến thức về nghiệp vụ về quản lý hành chính Nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể

- Có kiến thức bổ trợ cho việc đưa ra các quyết định hành chính Nhà nước

Kỹ năng:  

- Kỹ năng giao tiếp, truyền thông: Soạn thảo thuần thục các loại văn bản hành chính, Soạn thảo báo cáo, kế hoạch; khả năng thuyết trình, thuyết phục, khả năng lắng nghe, hỗ trợ, chia sẻ thông tin với người khác

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Chủ động trong công việc đồng thời có khả năng thực hiện công việc nhóm, xây dựng mối quan hệ gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ

- Nhận định, phân tích, đánh giá được những diễn biến của thực tiễn đang diễn ra ở từng ngành, địa phương; Giải quyết được những vấn đề do thực tiễn của ngành, của địa phương đặt ra có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác quản lý hành chính Nhà nước

- Vận dụng tốt các văn bản quy phạm pháp luật vào công tác quản lý hành chính Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể.

- Hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng địa phương.

- Tổ chức công sở, tổ chức nhân sự một cách hợp lý trong cơ quan hành chính Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội.

- Tham mưu cho cấp trên về các chương trình cung cấp dịch vụ công

- Cải cách hành chính, xây dựng quy trình cải cách hành chính. Xử lý nhanh, gọn các, nghiệp vụ, sự vụ hành chính.

Thái độ:

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trưởng, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước.

- Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội

- Yêu nghề. Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Có trách nhiệm với cá nhận, tổ chức và cộng đồng. Sẵn sàng tiếp nhận công việc do tổ chức phân công, điều động.

- Có tác phong vui vẻ, hòa nhã, ân cần, niềm nở với công dân, tổ chức khi giao dịch hành chính.

Ngoại ngữ, Tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập trung;

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;

- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường. Tổ chức y tế chăm lo về sức khỏe;

- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú  theo quy chế ngoại trú của học sinh - sinhviên (HSSV) các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  (ban hành theo thông tư số 27/2009/TT -BGDDT ngày 19 tháng 10 năm 2009)

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Thời gian đào tạo

Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Hình thức đào tạo: tín chỉ

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia phân tích, hoạch định chính sách, nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Trở thành cán bộ, nhân viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế-xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân;

- Có đủ năng lực để làm cán bộ chuyên trách về một lĩnh vực cụ thể trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế-xã hội,... thực hiện việc xây dựng các chính sách xã hội của Nhà nước và các địa phương, hoạch định chính sách của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của các cơ quan và các tổ chức khác.

- Có cơ hội trở thành nghiên cứu viên, giảng viên tại các Viện, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, TCCN;

- Có cơ hội trở thành cán bộ quản lý các cấp: Chủ tịch/Phó Chủ tịch Phường/xã/thị trấn/Quận/huyện/Thành phố; Trưởng Phòng/Phó Trưởng Phòng trong các tổ chức kinh tế - xã hội

- Có cơ hội trở thành cán bộ lãnh đạo, Quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp Trung ương.

- Có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài.

 

2. NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

STT

 

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện nay do Đại học Đà Nẵng đảm nhận, các điều kiện tuyển sinh của các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy   

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:  

 • Hiểu rõ kiến thức về tổ chức, cơ cấu tổ chức, những hoạt động quản trị các chức năng chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các yếu tố môi trường kinh doanh của tổ chức.
 • Hiểu và vận dụng về các loại chiến lược và cách thức xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 • Hiểu rõ vai trò, chức năng của nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp
 • Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong quản trị các hoạt động của doanh nghiệp
 • Hiểu biết những nhiệm vụ và các quyết định cơ bản trong điều hành tổng thể một đơn vị/tổ chức của các nhà quản trị cấp cao, cấp trung
 • Hiểu và vận dụng về tinh thần khởi nghiệp các quyết định về khởi sự kinh doanh

Kỹ năng:  

 • Khả năng nhận diện cơ hội và ra quyết định kinh doanh
 • Khả năng thực hiện các chức năng của nhà quản trị về Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Đánh giá và Kiểm soát
 • Thái độ:
 • Tuân thủ quy định pháp luật,chuẩn mực chung của xã hội và nghề nghiệp, tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội
 • Trách nhiệm, tích cực, chấp nhận khó khăn và chịu áp lực cao trong công việc
 • Có khát vọng kinh doanh, tinh thần doanh nhân và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã đặt ra

Ngoại ngữ, Tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập trung;

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;

- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường. Tổ chức y tế chăm lo về sức khỏe;

- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú  theo quy chế ngoại trú của học sinh- sinh viên (HSSV) các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  (ban hành theo thông tư số 27/2009/TT -BGDDT ngày 19 tháng 10 năm 2009)

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Thời gian đào tạo

Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Hình thức đào tạo: tín chỉ

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia phân tích, hoạch định chính sách, nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân quản trị kinh doanh tổng quát có thể làm việc ở trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm vị trí có thể đảm nhận:

- Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám đốc bán hàng vùng/khu vực.

- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính, lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.

- Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng.

- Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực, Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức/tập đoàn.

- Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty.

Tùy thuộc năng lực thực sự của mỗi cá nhân sau khi ra trường mà cử nhân quản trị kinh doanh tổng quát sẽ đảm nhận vị trí công việc nào. Con đường thăng tiến nghề nghiệp về cơ bản là như sau:

 • Trong thời gian từ 0-4 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tổng quát có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kinh doanh; trợ lý cho các nhà quản trị cấp trung; quản trị viên cấp tác nghiệp thuộc các lĩnh vực chức năng khác nhau và tự khởi sự kinh doanh. Cụ thể, họ có thể là:
  • Nhân viên kinh doanh
  • Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: marketing, sản xuất, bán hàng, nhân sự, dự án, chất lượng, cung ứng vật tư
  • Trợ lý trưởng bộ phận kinh doanh
  • Trợ lý dự án
  • Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ
 • 5-10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh tổng quát có thể thăng tiến đến vị trí:   
  • Trưởng một đơn vị trực thuộc: trưởng cửa hàng bán lẻ, trưởng chi nhánh, đại diện khu vực
  • Giám đốc điều hành vùng/khu vực
  • Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Sau 10 năm: với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh tổng quát là:
  • Giám đốc doanh nghiệp
  • Tổng giám đốc tổng công ty/tập đoàn.
  • Chủ doanh nghiệp

 

3. NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

 

 

STT

 

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện nay do Đại học Đà Nẵng đảm nhận, các điều kiện tuyển sinh của các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy   

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:  

 • Hiểu biết sâu sắc về các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác như Marketing, nhân sự, tài chính trong các doanh nghiệp du lịch
 • Hiểu biết và vận dụng được các nguyên tắc và nội dung cơ bản trong hoạt động quản trị một doanh nghiệp du lịch cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh, phục vụ khách du lịch
 • Tích lũy kiến thức đủ để có thể theo học các bậc học cao hơn

Kỹ năng:

 • Thực hành tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp lữ hành và tham quan giải trí
 • Thực hành tốt các hoạt động Marketing, nhân sự, tài chính trong các doanh nghiệp du lịch
 • Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình... trong các hoạt động cung ứng du lịch và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp du lịch
 • Biết và thực hiện tốt việc phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp du lịch

Thái độ:

 • Yêu thích công việc phục vụ và giao tiếp với khách hàng; sẵn sàng chấp nhận khó khăn, phức tạp của việc phục vụ khách
 • Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, văn hóa của doanh nghiệp, của tổ chức, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
 • Luôn làm việc với sự chuyên nghiệp cao, năng động và sáng tạo, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị
 • Quan hệ đúng mực với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp; có ý thức vì cộng đồng; Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội

Ngoại ngữ, Tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập trung;

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;

- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường. Tổ chức y tế chăm lo về sức khỏe;

- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú  theo quy chế ngoại trú của học sinh- sinh viên (HSSV) các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  (ban hành theo thông tư số 27/2009/TT -BGDDT ngày 19 tháng 10 năm 2009)

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Thời gian đào tạo

Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Hình thức đào tạo: tín chỉ

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Trong vòng 3 năm đầu sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí trực tiếp cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp lữ hành (nhân viên thiết kế tour, nhân viên điều hành tour, nhân viên bán tour) và các vị trí tác nghiệp trong các bộ phận chức năng (Marketing, Nhân sự, Tài chính) của các doanh nghiệp du lịch.

Sinh viên cũng có thể đảm nhiệm vị trí nhân viên của các phòng/bộ phận Quản lý khách sạn, Quản lý lữ hành, Trung tâm xúc tiến Du lịch thuộc các cơ quan quản lý du lịchSinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp du lịch với các chức danh thực thi hoặc điều hành các chức năng marketing, tài chính, nhân sự và tổ chức cung ứng dịch vụ du lịch. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo nhân lực du lịch, nghiên cứu phát triển du lịch.

Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí giám sát của các nhóm nhân sự trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc thuộc các hoạt động chức năng.

Sau khi tốt nghiệp 3 năm:

Với khoảng thời gian này, sinh viên đã có thể tích lũy được kinh nghiệm, củng cố và làm giàu thêm kiến thức nghề nghiệp của mình, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du lịch như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ phận, các nhà quản trị cấp cao và thậm chí, có thể tự làm chủ một doanh nghiệp du lịch

 

4. NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

 

STT

 

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện nay do Đại học Đà Nẵng đảm nhận, các điều kiện tuyển sinh của các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy   

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:  

 • Hiểu rõ những kiến thức tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói chung cũng như lĩnh vực ngân hàng nói riêng đáp ứng tốt những yêu cầu cụ thể của hoạt động nghề nghiệp
 • Hiểu rõ những kiến thức tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói chung cũng như lĩnh vực ngân hàng nói riêng để có khả năng nghiên cứu tự học phát triển kiến thức chuyên ngành
 • Hiểu và vận dụng về tinh thần khởi nghiệp các quyết định về khởi sự kinh doanh

Kỹ năng:

 • Tổ chức và thực hành các nghiệp vụ ngân hàng như: huy động vốn, kế  toán,  tín  dụng,  giao  dịch,  ngân  quỹ,  marketing,  các  hoạt  động thanh toán trong nước và quốc tế, định giá tài sản, quản trị danh mục đầu tư và các nghiệp vụ khác trong hoạt động ngân hàng cũng như các định chế tài chính khác
 • Vận  dụng  kiến  thức  để  ra  các  quyết  định  tương  ứng  với  các  tình huống kinh doanh  của ngân hàng. Có các kỹ năng thích hợp để đảm nhiệm các vị trí quản trị ngân hàng
 • Có khả năng tư duy một cách hệ thống; nhận biết và phân tích bối cảnh, tình hình; phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn công tác
 • Có khả năng nghiên cứu và khám phá; sáng tạo và phát triển trong nghề nghiệp

Thái độ:

 • Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội
 • Thể hiện tinh thần học tập suốt đời, tích cực cập nhật, nâng cao kiến thức mọi mặt, đặc biệt là kiến thức nghề nghiệp
 • Có đạo đức và ý thức trách nhiệm cao trong nghề nghiệp

Ngoại ngữ, Tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập trung;

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;

- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường. Tổ chức y tế chăm lo về sức khỏe;

- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú  theo quy chế ngoại trú của học sinh- sinh viên (HSSV) các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  (ban hành theo thông tư số 27/2009/TT -BGDDT ngày 19 tháng 10 năm 2009)

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Hình thức đào tạo: tín chỉ

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc nghiệp vụ hoặc các vị trí quản trị các cấp trong các tổ chức sau:

- Ngân hàng thương mại;

- Các ngân hàng thuộc loại hình khác;

- Các định chế tài chính khác: Công ty bảo hiểm; Bảo hiểm xã hội; Công ty tài chính; Công ty cho thuê tài chính; Công ty chứng khoán; Quỹ đầu tư; Công ty đầu tư chứng khoán; Công ty quản lý quỹ; Công ty định mức tín nhiệm; Công ty tư vấn tài chính.

Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp còn có thể công tác tại các viện nghiên cứu kinh tế, và có thể đảm nhiệm công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng.

 

5. NGÀNH: KẾ TOÁN

 

 

STT

 

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện nay do Đại học Đà Nẵng đảm nhận, các điều kiện tuyển sinh của các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy   

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:  

 • Hiểu biết những kiến thức chuyên sâu về kế toán, thuế, kiểm toán
 • Triển khai thực hiện được công tác kế toán, thuế, kiểm toán ở các tổ chức
 • Nhận dạng, phân tích, xử lý tốt các tình huống phát sinh trong lĩnh vực kế toán, thuế, tài chính của tổ chức
 • Đánh giá, giám sát, kiểm tra, thẩm định các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, tài chính

Kỹ năng:  

 • Có kỹ năng vận dụng kiến thức về kinh tế và quản lý vào hoạt động của tổ chức
 • Có kỹ năng vận dụng linh hoạt kiến thức kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính vào tổ chức, vào các tình huống cụ thể
 • Có kỹ năng lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề về kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích tài chính, dự toán
 • Có kỹ năng nhận định, đánh giá, giám sát, kiểm tra công tác kế toán, thuế, kiểm toán của tổ chức
 • Có khả năng tự cập nhật kiến thức mới, tự nghiên cứu để áp dụng hiệu qua những kiến thức chuyên môn vào thực tiễn; Có khả năng tổ chức thực hiện các công việc kế toán, kiểm toán phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng yêu cầu của quản lý.

Thái độ:

 • Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn
 • Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp
 • Có trách nhiệm với công việc, với xã hội; có tinh thần cầu tiến, chuyên nghiệp trong công việc.
 • Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội
 • Có thái độ hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp.

Ngoại ngữ, Tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập trung;

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;

- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường. Tổ chức y tế chăm lo về sức khỏe;

- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú  theo quy chế ngoại trú của học sinh- sinh viên (HSSV) các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  (ban hành theo thông tư số 27/2009/TT -BGDDT ngày 19 tháng 10 năm 2009)

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Hình thức đào tạo: tín chỉ

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

       Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các tổ chức thương mại,các doanh nghiệp dịch vụ thương mại, tại bộ phận phụ trách thương mại trong các tổ chức. Có nhiều cơ hội đảm nhận vị trí tư vấn kinh doanh, tư vấn phát triển kinh doanh, nhân viên kinh doanh ở các tập đoàn đa quốc gia, các công ty trong nước, trong tổ chức chính phủ và phi chính phủ, hoăc thành lập công ty riêng. Trong tương lai, có khả năng đảm nhận những vị trí quản trị ở các cấp trong tổ chức.Ngoài ra, có thể tiếp cận các vị trí công việc trong các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức nghiên cứu phát triển thương mại và thương mại quốc tế.

 

6. NGÀNH: LUẬT KINH TẾ

 

 

STT

 

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện nay do Đại học Đà Nẵng đảm nhận, các điều kiện tuyển sinh của các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy   

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:

    - Nắm rõ các quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng loại hình doanh nghiệp.

    - Nắm rõ các hình thức đầu tư kinh doanh.

    - Hiểu biết những quy định của pháp luật về lao động, đất đai, môi trường

    - Nắm rõ những quy trình tố tụng về tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Kỹ năng:  

 • Khả năng tư vấn pháp lý, giải quyết các tranh chấp pháp lý.
 • Khả năng tranh tụng.

Thái độ:

 • Tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực chung của xã hội và nghề nghiệp. Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội
 • Trách nhiệm, tích cực, chấp nhận khó khăn và chịu áp lực cao trong công việc
 • Có khát vọng và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.

Ngoại ngữ, Tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập trung;

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;

- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường. Tổ chức y tế chăm lo về sức khỏe;

- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú  theo quy chế ngoại trú của học sinh- sinh viên (HSSV) các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  (ban hành theo thông tư số 27/2009/TT -BGDDT ngày 19 tháng 10 năm 2009)

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Thời gian đào tạo

Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Hình thức đào tạo: tín chỉ

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân luật kinh tế có thể làm việc ở trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm vị trí có thể đảm nhận:

 • Cán bộ pháp lý, cán bộ quản trị trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế;
 • Các chức danh tư pháp trong các cơ quan nhà nước;
 • Nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật;
 • Nghiên cứu, thực hành pháp luật tại các đơn vị dịch vụ tư vấn pháp luật, các tổ chức xã hội.

Tham gia tố tụng là người bào chữa, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác ngoài tố tụng cho khách hàng.

 

7. NGÀNH: KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

 

STT

 

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện nay do Đại học Đà Nẵng đảm nhận, các điều kiện tuyển sinh của các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy   

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:  

 • Sử dụng kiến thức chuyên ngành để phân tích, thiết kế kết cấu cho các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Áp dụng kiến thức chuyên ngành để thiết kế biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công và quản lí cho các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong kỹ thuật xây dựng

Kỹ năng:  

 • Thu thập mẫu, xử lý và đo đạc mẫu; Thu thập, tổng hợp, phân tích các số liệu thí nghiệm, thực nghiệm. Sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn về kỹ thuật xây dựng
 • Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng trong tính toán thiết kế, quản lý ngành xây dựng, lập dự toán, đấu thầu xây dựng

Thái độ:

Tôn trọng pháp luật, thể hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội và đạo đức nghề nghiệp (ý thức về lợi ích gắn liền với an toàn sinh học, bảo vệ hệ sinh thái, bảo tồn động thực vật, bảo vệ môi trường…), trách nhiệm đối với công việc chuyên môn và lòng yêu nghề; có kỷ luật, nghiêm túc trong công việc; có tác phong khoa học, ham học hỏi công nghệ mới phục vụ tốt công việc. 

Ngoại ngữ, Tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập trung;

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;

- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường. Tổ chức y tế chăm lo về sức khỏe;

- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú  theo quy chế ngoại trú của học sinh- sinh viên (HSSV) các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  (ban hành theo thông tư số 27/2009/TT -BGDDT ngày 19 tháng 10 năm 2009)

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Bao gồm 154 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng. Trong đó:

Kiến thức giáo dục đại cương: 43 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 111  tín chỉ

 • Kiến thức cơ sở ngành: 48 tín chỉ
 • Kiến thức chuyên ngành: 32 tín chỉ
 • Kiến thức tự chọn chuyên ngành: 04 tín chỉ
 • Đồ án môn học, thực hành, thí nghiệm và hoạt động ngoại khóa: 15 tín chỉ
 • Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp: 12 tín chỉ

Hình thức đào tạo: tín chỉ

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ thuật công trình xây dựng, sinh viên có thể làm có thể đảm nhận các vị trí công việc:

1. Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất luợng tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.

2. Tư vấn, thiết kế kết cấu tại các đơn vị có chức năng phù hợp trong nước và nước ngoài.

3. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến xây dựng.

4. Giảng dạy các môn cơ sở ngành và chuyên ngành ở các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo cán bộ, kỹ sư xây dựng.

5. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về xây dựng ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

e. Khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Sinh viên có thể học chuyên ngành 2 hoặc văn bằng 2 ở các chuyên ngành phù hợp với ngành đào tạo.

- Sinh viên có thể theo học các chương trình sau đại học về chuyên ngành xây dựng, quản lý dự án xây dựng.

 • Trong thời gian từ 0-4,5 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp kỹ sư công trình xây dựng, có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kỹ thuật trong xây dựng và quản lý các dự án. Cụ thể, họ có thể là:
  • Nhân viên tư vấn kỹ thiết kế kỹ thuật cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
  • Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: tư vấn thiết kế, giám sát thi công, chất lượng, cung ứng vật tư, tổ chức thi công công trình
  • Quản lý điều hành thi công các công trình xây dựng
 • 5-10 năm: Kỹ sư dựng có thể thăng tiến đến vị trí:
   • Chỉ huy trưởng công trình
  • Giám sát trưởng
  • Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ về lĩnh vực xây dựng
 • Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động kỹ thuật xây dựng và quản lý điều hành tổng thể các dự án khác nhau, đỉnh cao nghề nghiệp của một kỹ sư công trình xây dựng là:
  • Giám đốc điều hành dự án
  • Chủ nhiệm điều hành dự án
  • Chủ doanh nghiệp xây dựng

 

8. NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

STT

 

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện nay do Đại học Đà Nẵng đảm nhận, các điều kiện tuyển sinh của các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy   

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:  

 • Nắm vững các kiến thức nền tảng khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ.
 • Có kiến thức nền tảng tốt cũng như khả năng khai thác hiệu quả các thiết bị hiện đại: máy tính, điện thoại di động, hệ thống nhúng, mạng máy tính.
 • Có kiến thức chuyên ngành đầy đủ để thích ứng cao và làm việc tối ưu với các hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau, các công nghệ khác nhau, các bộ vi xử lý và phần cứng khác nhau.
 • Có tư duy phê phán để nhận biết, phân tích và cải tiến liên tục.
 • Có tư duy sáng tạo để luôn tìm tòi, sáng tạo ra những sản phẩm mới cả về phần cứng cũng như phần mềm.
 • Có khả năng học tập liên tục để tự trang bị, bổ sung thêm những tri thức mới trong bối cảnh thay đổi rất nhanh của lĩnh vực công nghệ thông tin.

Kỹ năng:  

 • Kỹ năng trình bày kết quả và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và khách hàng, có kỹ năng mềm trong hoạt động khoa học, công nghệ.
 • Kỹ năng tư duy độc lập và hệ thống, tự tin khi tiếp cận tri thức mới và khả năng giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Kỹ năng tự trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế, quản trị dự án, quản lý thời gian và điều hành công việc hiệu quả.

Thái độ:

 • Tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực chung của xã hội và nghề nghiệp
 • Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội
 • Có thói quen kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Có tác phong khoa học, ham học hỏi công nghệ mới phục vụ tốt công việc
 • Có thói quen tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về các vấn đề thuộc lĩnh vực có liên quan để phát triển nghề nghiệp chuyên môn cũng như tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp

Ngoại ngữ, Tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập trung;

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;

- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường. Tổ chức y tế chăm lo về sức khỏe;

- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú  theo quy chế ngoại trú của học sinh- sinh viên (HSSV) các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  (ban hành theo thông tư số 27/2009/TT -BGDDT ngày 19 tháng 10 năm 2009)

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Thời gian đào tạo:

Theo thiết kế chương trình 4.5 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3.5 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6.5 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa:

151 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

Hình thức đào tạo: tín chỉ

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

 • Giảng dạy các môn liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.
 • Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.
 • Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).
 • Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.
 • Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.

 

9. NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN

 

 

STT

 

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện nay do Đại học Đà Nẵng đảm nhận, các điều kiện tuyển sinh của các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy   

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức:  

 • Nắm vững được kiến thức chung về lưới điện, nhà máy điện, hệ thống phân phối, thiết bị và an toàn trong ngành điện.
 • Hiểu được cơ bản về các hệ thống tự động, điều khiển, truyền động trong các loại máy điện, động cơ điện, dây chuyền sản xuất tự động...
 • Nắm rõ được cấu tạo cơ bản của 1 nhà máy thủy điện, nhiệt điện. Biết được các nguyên lý vận hành các nhà máy này.
 • Có kiến thức về quản  lý vận hành các lưới điện, mạng điện phân phối, mạng điện khu vực, tính toán thiết kế được những lưới điện thông thường.
 • Nắm vững và tính  được các hệ thống thu sét, hệ thống tiếp địa trong các nhà máy và các lưới điện, trạm biến áp...

Kỹ năng:

 • Thiết kế được các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, các hệ thống chiếu sáng...
 • Vận hành được các lưới điện phân phối và các trạm biến áp, các nhà máy điện.
 • Làm được các hồ sơ về dự án công trình điện, sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ để tính dự toán, thiết kế hệ thống điện...
 • Có thể thiết kế được những hệ thống tự động trong công nghiệp, cập nhật được những công nghệ về năng lượng điện mới như gió, năng lượng mặt trời...

Thái độ:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội; Có động cơ đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù, chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất; Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp; có ý thức làm việc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có ý thức bảo vệ môi trường.

Ngoại ngữ, Tin học: Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

- Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập trung;

- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;

- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường. Tổ chức y tế chăm lo về sức khỏe;

- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú  theo quy chế ngoại trú của học sinh- sinh viên (HSSV) các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  (ban hành theo thông tư số 27/2009/TT -BGDDT ngày 19 tháng 10 năm 2009)

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Thời gian đào tạo:

Theo thiết kế chương trình là 4,5 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 4 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6,5 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa:

156 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

Hình thức đào tạo: tín chỉ

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn.

 

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Cơ hội làm việc của kỹ sư điện kỹ thuật được trải rộng với rất nhiều cơ hội:

- Làm việc tại các công ty thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN): Kỹ sư điện có thể làm rất nhiều công việc trong các tổng công ty thuộc tập đoàn EVN:

+ Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT): Kỹ sư điện trực tiếp tham gia quản lý và vận hành hệ thông truyền tải điện lưới cấp quốc gia (500 kV), mạng truyền tải điện khu vực lớn (220kV), các trạm biến áp 500kV, 220kV thuộc tổng Công ty.

 + Tổng công ty điện cao thế 110 kV: Kỹ sư điện trực tiếp tham gia quản lý và vận hành hệ thông mạng truyền tải điện khu vực (110 kV), các trạm biến áp 110kV thuộc tổng Công ty.

+ Các công ty Điện lực tại các tỉnh, địa phương: Kỹ sư điện trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, mua bán, vận hành lưới điện 22kV, 35kV và các trạm biến áp tiêu dùng  tại địa phương mình.

- Làm việc tại các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, khí điện: Kỹ sư điện trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, sửa chữa những thiết bị hư hỏng trong nhà máy và các trạm biến áp của nhà máy điện.

- Làm việc tại các công ty tư vấn, khảo sát, thiết kế điện: tại đây, các kỹ sư điện đảm nhận vai trò chính trong công việc khảo sát thiết kế và lập dự toán các công trình điện lưới, điện công nghiệp, trạm biến áp.... đồng thời với chức năng giám sát thi công các công trình điện....

- Làm việc tại các công ty thi công xây lắp điện: các kỹ sư điện là người trực tiếp quản lý về vật tư, thi công và đảm bảo chất lượng cho công trình.

- Làm việc tại các nhà máy : với các dây chuyền sản xuất hiện đại và tự động hóa cao, kỹ sư điện đóng vai trò then chốt trong vận hành các dây chuyền này, đồng thời cũng chính là người cải tạo, cải tiến cho các dây chuyền sản xuất cho năng suất cao hơn, phù hợp với thực tiễn sản xuất      

- Làm việc tại các công ty chuyên nghiên cứu sản xuất các thiết bị trong ngành điện                                

- Làm việc tại các siêu thị hay các trung tâm điện máy lớn: kỹ sư điện là người trực tiếp quản lý các công tác lắp đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm cho khách hàng...

- Mở cửa hàng kinh doanh vật tư thiết bị ngành điện, chiếu sáng.

- Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong chương trình nâng cao đời sống cho các vùng khó khăn trong cả nước, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên.