UD-CK

Đào tạo trực tuyến - Đào tạo từ xa

 

STT

 

Ngành đào tạo Thời gian đào tạo Đối tượng tuyển sinh

 

1

 

   Ngôn ngữ Anh (Bằng 1) 4 năm Tốt nghiệp THPT

 

2

 

   Ngôn ngữ Anh (Bằng 2) 2 - 2,5 năm

Tốt nghiệp Đại học

 

3

 

   Luật (Bằng 1) 4 năm 

Tốt nghiệp THPT

 

4

 

   Luật (Bằng 2) 2 - 2,5 năm

Tốt nghiệp Đại học

 

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

      - Phiếu dự tuyển (theo mẫu)
      - Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm 
      - 02 ảnh 3x4 (chụp theo kiểu làm CMND)

 

ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP: >=10 học viên


THỜI GIAN XÉT TUYỂN: 04 đợt/năm (Tháng 4, 7, 10, 12 hàng năm)