LỊCH TIẾP SINH VIÊN

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (21/5 - 27/5)

1. LỊCH TIẾP SINH VIÊN (21/5 - 27/5) - KHOA KINH TẾ

Sinh viên các lớp có nhu cầu gặp Giảng viên để trao đổi, giải đáp thắc mắc, và tư vấn học tập hãy theo dõi và đến các Khu Thư viện của 2 cơ sở để gặp Giảng viên.

 

Thời gian:

    - Buổi sáng: 8h00 đến 10h00

    - Buổi chiều: 14h00 đến 16h00

 

STT GIẢNG VIÊN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1   ĐÀO THỊ LY SA Chiều thứ 4 Cơ sở 1
2   PHAN THỊ THANH TRÚC Sáng thứ 4 Cơ sở 1
3   NGUYỄN THỊ TÂM HIỀN Sáng thứ 5 Cơ sở 1
4   PHẠM THỊ NGỌC LY Sáng thứ 5 Cơ sở 1
5   ĐẶNG THỊ LY Chiều thứ 6 Cơ sở 1
6   NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI Chiều thứ 5 Cơ sở1
7   NGUYỄN NGỌC THẢO VY Chiều thứ 4 Cơ sở 1
8   TRẦN THỊ THU TRÂM Sáng thứ 3 Cơ sở 1
9   NGUYỄN THỊ HẰNG Sáng thứ 4 Cơ sở 1


2. LỊCH TIẾP SINH VIÊN (21/5 - 27/5) - KHOA SƯ PHẠM VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Sinh viên các lớp có nhu cầu gặp Giảng viên để trao đổi, giải đáp thắc mắc, và tư vấn học tập hãy theo dõi và đến các Khu Thư viện của 2 cơ sở và Văn phòng Khoa để gặp Giảng viên.

 

Thời gian:

    - Buổi sáng: 8h00 đến 10h00

    - Buổi chiều: 14h00 đến 16h00

 

STT GIẢNG VIÊN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1   TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG Sáng thứ 2 Cơ sở 1
2   NGUYỄN THỊ ANH THƯ Chiều thứ 2 Cơ sở 2
3   ĐỖ ANH TUẤN Sáng thứ 3 Cơ sở 2
4   TRẦN THỊ KIM DUNG Sáng thứ 4 Cơ sở 1
5   CHÂU THỊ NGỌC TUYẾT Sáng thứ 4 Cơ sở 1
6   NGUYỄN THỊ NGÂN Chiều thứ 4 Cơ sở 2
7   NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Chiều thứ 4 Cơ sở 1
8   MAI THỊ THÚY DIỄM Chiều thứ 4 Cơ sở 1
9   NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG Chiều thứ 6 Cơ sở 1
10   TRƯƠNG THỊ KIỀU VÂN Chiều thứ 6 Cơ sở 2

 

3. LỊCH TIẾP SINH VIÊN (21/5 - 27/5) - KHOA KỸ THUẬT - NÔNG NGHIỆP

Sinh viên các lớp có nhu cầu gặp Giảng viên để trao đổi, giải đáp thắc mắc, và tư vấn học tập hãy theo dõi và đến các Khu Thư viện của 2 cơ sở và Văn phòng Khoa để gặp Giảng viên.

 

Thời gian:

    - Buổi sáng: 7h20 đến 11h00

    - Buổi chiều: 13h20 đến 17h00

 

STT GIẢNG VIÊN LỚP THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1   BÙI THỊ THU VĨ K814KX Chiều thứ 2 Cơ sở 1
2   BÙI THỊ THU VĨ K814KX Chiều thứ 5 Cơ sở 1

 

Thông tin chi tiết lịch tiếp SV khoa KTNN: Xem tại đây

 

Mời các em SV đang theo học các lớp có GV nêu trên giảng dạy hãy đến theo lịch nêu trên để gặp Giảng viên.
Chúc các em thành công và học tốt./.