UD-CK

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020

Thời gian: 12/9/2019

- Địa điểm: Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum

- Toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên và khách mời

Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Thời gian: 01/09/2017

- Địa điểm: Hội trường C - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên