UD-CK

Ngày hội "TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH 2018"

Thời gian: 04/3/2018

- Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; lãnh đạo tỉnh Kon Tum và học sinh tỉnh Kon Tum; đại diện các trường thành viên của ĐHĐN.