UD-CK

VĂN BẢN

TRA CỨU VĂN BẢN

Từ khóa

Số hiệu

Thể loại

Lĩnh vực

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 1076/ĐHLH06/11/2019 Về việc thẩm tra kiểm định văn bằng chứng chỉ (Ngô Thị Vân Anh)
2 810/QĐ-UBND08/11/2019 810.QĐ-UBND Quyết định vv khen thưởng thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Kon tum
3 661/BTĐKT-THHC08/11/2019 661.BTĐKT-THHC vv thông báo kết quả khen thưởng ĐHĐN về thành tích trong công tác đòa tạo nguồn nhận lực chất lượng cao cho tỉnh Kon tum 1994-2019
4 713.SNGV-VP01/11/2019 Rà soát nguồn nhân lực biên, phiên dịch
5 649/CV-BTV01/11/2019 Mời giảng viên tập huấn hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh
6 13449/BTC-QLKT07/11/2019 13449.BTC-QLKT 07.11.2019 vv xin ý kiến về quy chế KTNB và chuẩn mực KTNB và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB
7 3685/TB-ĐHĐN01/11/2019 Thông báo vv cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước (Nguyễn Bá Trung)
8 3709.QĐ-ĐHĐN04/11/2019 3709.QĐ-ĐHĐN 04.11.2019 Quyết định vv chi suất phụ cấp phúc lợi nhân dịp 20-11 năm 2019 và kỷ niệm 25 năm thành lập ĐHĐN cho CBVC thuộc ĐHĐN
9 3712/QĐ-DDHDDN04/11/2019 Quyết định vv bổ nhiệm viện trưởng viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh, ĐHĐN
10 3752.ĐHĐN-CSVC04/11/2019 3752.ĐHĐN-CSVC 04.11.2019 vv đề xuất các phòng thí nghiệm thuộc dự án phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án ĐHĐN
11 3755/ĐHĐN-ĐT05/11/2019 Đào tạo đại học để cấp bằng TN thứ hai, hình thức vừa làm vừa học
12 3834/ĐHĐN-CSVC11/11/2019 Trả lời tờ trình số 540.TTr-PHKT
13 15/11/2019 Chương trình công tác của thường trực tỉnh ủy từ ngày 18.11.2019 đến ngày 22.11.2019
14 06TB/CĐTBDCB20/11/2019 Thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ Nhật bản năm 2020 (bổ sung)
15 11/10/2019 Biên bản thỏa thuận liên kết đào tạo với trường ĐH bách khoa
16 3463/BKHCN-UwDCN29/10/2019 3463.BKHCN-UwDCN vv điều chỉnh thời gian tổ chức sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghiệp 2019
17 2789/KH-ĐHĐN30/08/2019 2789.KH-ĐHĐN Kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN, giai đoạn 2020-2022
18 879/BDT-VP31/10/2019 879.BDT-VP 31.10.2019 vv phối hợp làm việc với đoàn công tác của học viện dân tộc ủy ban dân tộc
19 31/GM-BDT31/10/2019 Giấy mời dự họp đoàn công tác Học viên dân tộc về kiểm tra nắm tình hình thực hiện quyết định 771.QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
20 3664/QĐ-ĐHĐN31/10/2019 Quyết định vv xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 11.2019
21 3639/TTr-ĐHĐN28/10/2019 Tờ trình xin phê duyệt đề án sử dụng tài sản tại Phân hiệu vào mục đích cho thuê phục vụ sinh viên
22 3637/ĐHĐN-TCCB28/10/2019 Thực hiên các quy định về đào tạo, bồi dưỡng
23 2673/TB-ĐHĐN27/08/2019 Thông báo vv ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (Nguyễn Phi Điệp)
24 425.UBND-CATP23/10/2019 Tăng cường công tác BMNN và ngăn chặn hoạt động gián điệp mạng (Tối Mật)
25 107.KH-SVHTTDL23/10/2019 Kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2019
26 525/QĐ-PHKT23/10/2019 Kết quả thi chuẩn bị đầu ra tiếng anh HCQ
27 3593/TB-ĐHĐN24/10/2019 Thông báo kết luận của PGĐ Lê Thành Bắc vv tổ chức công tác giảng dạy các học phần LLCT
28 3590/ĐHĐN-HTQT24/10/2019 Về việc triển khai các nội dung hợp tác với thành phố Graz (Áo)
29 3555/QĐ-ĐHĐN23/10/2019 Quyết định vv điều chỉnh thông tin sinh viên vào Phân hiệu đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy năm 2019
30 3533/QĐ-ĐHĐN22/10/2019 Quyết định vv thành lập BTC và tổ giúp việc Lễ kỷ niệm 37 năm ngày NGVN và gặp mặt truyền thống 25 năm thành lập ĐHĐN