UD-CK

VĂN BẢN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

TRA CỨU VĂN BẢN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Từ khóa

Số hiệu

Lĩnh vực

Thể loại

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 283/KH-PHKT18/08/2020 Kế hoạch kiến tập năm 2 khóa 12, ngành kế toán HCQ
2 284/KH-PHKT18/08/2020 Kế hoạch vv thực tập tốt nghiệp ngành kế toán - Hệ VLVH năm 2019-2020
3 532/SNgV-LS18/08/2020 Về việc phối hợp cung cấp thông tin về lưu học sinh Lào
4 2765/TB-ĐHĐN17/08/2020 Kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp giao ban công tác truyền thông năm học 2020-2021
5 282/PHKT17/08/2020 Về việc nộp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2020
6 2764/ĐHĐN-ĐT15/08/2020 Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo đề án tuyển sinh riêng
7 281/PHKT14/08/2020 Về việc báo cáo sự việc liên quan đến lưu học sinh
8 10/BTC14/08/2020 Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa - du lịch tỉnh Kon Tum năm 2020
9 158/BCĐ-HC14/08/2020 Về việc đề nghị sử dụng cơ sở cách ly trường cao đẳng cộng đồng cơ sở 1 để cách ly sinh viên campuchia trở lại Việt Nam nhập học
10 2248/VP-NC13/08/2020 Về việc tổ chức tiếp nhận và cách ly tập trung cho lưu học sinh Campuchia trở lại tỉnh Kon Tum nhập học
11 2752/NQ-HĐĐH13/08/2020 Nghị quyết của Phiên họp lần thứ VII
12 278/QĐ-PHKT12/08/2020 Quyết định vv công nhận kết quả chấm phúc tra năng lực tiếng Anh CĐR cho sinh viên HCQ thi ngày 05.6.2020
13 280/PHKT12/08/2020 12.8.2020 vv gửi sinh viên tham gia học tại trường ĐHSPKT-ĐHĐN
14 155/HĐGDQPAN-BCH12/08/2020 Về việc khảo sát cán bộ chưa bồi dưỡng KTQPAN và xấy dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các đối tượng năm 2021
15 277/PHKT12/08/2020 Về việc vắng học của Lưu học sinh lào
16 1673/TB-BHXH12/08/2020 Thông báo cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2020
17 271/KH-PHKT11/08/2020 Kế hoạch vv tổ chức kiến tập cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh
18 272/GGT11/08/2020 Giấy giới thiệu cửa hàng Vinmart
19 514/SNgV-VP11/08/2020 Về việc triển khai danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế
20 268/PHKT10/08/2020 Về việc liên kết đào tạo đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học
21 270/PHKT10/08/2020 Về việc nộp đề xuất cấp tỉnh thực hiện năm 2021
22 1931/SKHĐT-XTĐT10/08/2020 Về việc lấy ý kiến báo cáo tổng kết chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh kon tum giai đoạn 2017-2020
23 2715/ĐHĐN-KHCNMT10/08/2020 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021
24 2717/ĐHĐN-HSSV10/08/2020 Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
25 265.PHKT07/08/2020 Về việc 09 sinh viên quốc tịch Lào đang học tập tại Phân hiệu sử dụng chứng nhận tạm trú tại Việt Nam quá hạn
26 266/BC-PHKT07/08/2020 Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2019-2020
27 2706/ĐHĐN-VP07/08/2020 Về việc tiếp nhận và phân phối hàng hóa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
28 2939/BGDĐT-KHCNMT06/08/2020 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021
29 2262/QĐ-BGDĐT06/08/2020 Quyết định vv phê duyệt danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021
30 2694/TB-ĐHĐN06/08/2020 Thông báo số 3 vv hoãn tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2020 tại ĐHĐN