UD-CK
18/03/2020 11:17 am

STT

Tên đề tài/dự án/hợp đồng

 

Lĩnh vực

Chủ nhiệm

Kinh phí (triệu đồng)

Thời gian thực hiện

Ghi chú (nếu có)

 

Đề tài KHCN cấp Quốc gia/nhà nước

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất nano sinh học lai hóa từ nanocarbon và polyphenol

Hóa tính toán

Nguyễn Minh Thông

530

2018-2020

 

 

Đề tài KHCN cấp ĐHĐN

 

 

 

 

 

1

Giải pháp khai thác hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân tộc thiểu số bản địa trong phát triển du lịch bền vững ở kon tum

Kinh tế

Đặng Trần Minh Hiếu

72

2018-2020

 

2

Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Nguyễn Thị Hoa

72

2018-2020