UD-CK
18/03/2020 15:03 pm

STT

Tên đề tài/dự án/hợp đồng

Lĩnh vực KHCN

Tên Chủ nhiệm

Kinh phí (triệu đồng)

Thời gian thực hiện

Ghi chú (nếu có)

VI

Đề tài KHCN cấp Cấp Trường

1

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của viên chức cấp xã tỉnh Kon Tum

 Kinh tế

ThS. Nguyễn Thị Hằng

30

12/2019 – 12/2020

 

2

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn lý luận chính trị tại tỉnh Kon Tum hiện nay

 Xã hội

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền

30

12/2019 – 12/2020

 

3

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng thành phố Kon Tum

Kinh tế

ThS. Phan Thị Thanh Trúc

30

12/2019 – 12/2020

 

4

Ứng dụng canh tác thẳng đứng (vertical farming) xây dựng hệ thống trồng rau ăn lá theo phương pháp thủy canh hồi lưu (hydroponics)

Trồng trọt

ThS. Trần Quốc Hùng

30

12/2019 – 12/2020

 

5

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động thiết kế và thi công các dự  án xây dựng tại Kon Tum

Xây dựng

ThS. Nguyễn Văn Linh

30

12/2019 – 12/2020

 

6

So sánh hiệu quả của màng phủ nhựa sinh học (bioplastic), màng phủ vải sợi không dệt sinh học (biofabric) trong sản xuất rau hữu cơ tại tỉnh Kon Tum

Công nghệ sinh học

ThS. Lê Thị Thu Trang

30

12/2019 – 12/2020

 

7

Nghiên cứu thực nghiệm và đề xuất giải pháp chăn nuôi heo theo hướng an toàn trên địa bàn thành phố Kon Tum

Chăn nuôi

ThS. Thái Thị Bích Vân

30

12/2019 – 12/2020

 

8

Nghiên cứu phương pháp cân bằng lực cắt đáy công trình trong thiết kế kháng chấn

Xây dựng

ThS. Trịnh Hồng Vi

30

12/2019 – 12/2020