UD-CK
Công ty CP Tấn Phát

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Lô T2 - KCN Hòa Bình - TP. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
- Số điện thoại:  84 0603 868 119
- Fax: 84 0603 868 901   
- Website: www.tanphat-group.com.vn
- Email info@tanphat-group.com.vn
- Contact IT:  admin@tanphat-group.com.vn