UD-CK
Công ty CP Nội ngoại thất Đất Việt Gia Lai

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 90A Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại / Fax: 0592 241 439 / 0593 888 284