UD-CK
Bưu điện huyện Ea H'leo

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 505 Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'Leo, Tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại/ Fax: (0261) 0381888