UD-CK
Chi cục thi hành án Dân sự huyện Ngọc Hồi

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 990 Hùng Vương,Thị trấn Plei Kân, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum.
- Số điện thoại: (0260)3 832 217