UD-CK
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Ana

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 60 Nguyễn Tất Thành, Huyện Krông Ana, Tỉnh ĐăkLăk
- Website: http://vksdaklak.gov.vn/vi/news/vksnd-huyen-krong-ana/Vien-kiem-sat-nhan-dan-Huyen-Krong-Ana-58