UD-CK
Văn phòng Luật sư Sài Gòn An Nghiệp

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- VP tại Tây Nguyên: 52 Bà Triệu, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum
- Nhà riêng: 436 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0987 636 141
- Email: luatannghiep@gmail.com
- Website: www.saigonannghiep.com