UD-CK
Ngân hàng TMCP Việt Á -Chi nhánh ĐakLak

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 35 Quang Trung, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak.
- SĐT: 02623 999 299