UD-CK
Doanh nghiệp tư nhân Long Hòa

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 250 Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Số điện thoại: 02602 200 656