UD-CK
Công ty TNHH TM - XD Lý Hùng Anh

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 155 U Rê, Tổ 5, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum
- Điện thoại: 02603 869 318 
- Giám đốc: TRẦN THỊ LÝ