UD-CK
Công ty TNHH TM - DV Anh Thi

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 215 Trần Nhân Tông, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 02603 861 460