UD-CK
Công ty TNHH thủy điện GKC

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum
- Người đại diện: VŨ THANH HÙNG